Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg ISO 22000 (HACCP)

15 listopada 2012
Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000 (HACCP)   Kurs ten skierowany jest do osób pełniących funkcję auditorów wewnętrznych oraz kandydatów na auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności.   Szkolenie 3-dnioweCELE: Przygotowanie uczestników do samodzielnego opracowywania dokumentacji systemowej, prowadzenia auditów wewnętrznych, sporządzania raportów i określenia ewentualnych działań korygujących. Nauka efektywnego wykorzystywania metod auditowania […] [+]

Wprowadzenie do systemów zarządzania energią wg ISO 50001

14 listopada 2012
SZKOLENIE DOSTĘPNE W WERSJI ONLINE Wprowadzenie do systemu zarządzania energią wg ISO 50001 Kurs ten skierowany jest do osób pragnących zdobyć podstawową wiedzę z zakresu Systemów Zarządzania Energią. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z terminologią, wymaganiami normy ISO 50001 oraz ogólnymi zasadami zarządzania energią. Szkolenie 1-dniowe CELE: Wprowadzenie uczestników w tematykę zarządzania energią; Przedstawienie pozytywnych […] [+]

Auditor wiodący zintegrowanych systemów zarządzania wg 9001, 14001, 45001

14 listopada 2012
SZKOLENIE DOSTĘPNE W WERSJI ONLINE Auditor wiodący zintegrowanych systemów zarządzania (ZSZ) wg 9001, 14001, 45001 Jest to pierwszy na polskim rynku kurs dla auditorów wiodących ZSZ. Opracowanie tego szkolenia stanowiło bezpośrednią konsekwencję zwiększającego się trendu wdrożeń systemów zarządzania nie tylko w ramach jednego obszaru: jakości, środowiska, czy też bezpieczeństwa i higieny pracy. Wymagane jest zatem […] [+]

Auditor wewnętrzny zintegrowanych systemów zarządzania 9001, 14001, 45001

14 listopada 2012
SZKOLENIE DOSTĘPNE W WERSJI ONLINE Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania (ZSZ) wg 9001, 14001, 45001. Obecna struktura norm ułatwia łączenie elementów systemów: zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy w jeden zintegrowany system. Zastosowanie specyfikacji PAS 99 ułatwia proces integracji systemów zarządzania a powstałe w efekcie tego procesu narzędzie podnosi skuteczność organizacji i zmienia jej […] [+]

Auditor wiodący systemu zarządzania ciągłością biznesu wg ISO 22301:2012

14 listopada 2012
Auditor wiodący systemu zarządzania ciągłościa biznesuwg ISO 22301:2012    W ostatnich czasach zarówno w małych jak i dużych przedsiębiorstwach pojawiła się potrzeba wprowadzenia strategii przeciwdziałania niepożądanym zdarzeniom, mającym wpływ na kondycję finansową organizacji. Norma ISO 22301 stanowi podstawę dla zrozumienia, rozwoju i wdrożenia ciągłości działania w organizacji oraz w relacjach z firmami zewnętrznymi i klientami. […] [+]

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania ciągłością biznesu wg ISO 22301:2012

14 listopada 2012
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania ciągłością biznesu wg ISO 22301:2012   Świat się ciągle zmienia i pojawiają się nowe zagrożenia i wyzwania przed którymi stają organizacje. Firmy są coraz bardziej uzależnione od różnych systemów, co oznacza że nie mogą tworzyć strategii i planów przeciwdziałania zagrożeniom w izolacji od klientów, dostawców, systemów informatycznych a nawet od konkurencji. […] [+]

Wdrożenie systemu zarządzania ciągłością biznesu wg ISO 22301:2012

14 listopada 2012
Wdrożenie systemu zarządzania ciągłością biznesu wg ISO 22301:2012   Zapewnienie ciągłości działania w przypadku wystąpienia zakłóceń czy też kataklizmu jest podstawowym wymaganiem dla każdej organizacji. Opracowana norma systemu zarządzania ciągłością działania ISO 22301 powstała w celu ograniczenia ryzyka takich zakłóceń i zapewnienia ciągłości działania organizacji nawet podczas wystąpienia najmniej prawdopodobnych okoliczności. Szkolenie to, oparte na […] [+]

Ocena ryzyka w SZBI

14 listopada 2012
Ocena Ryzyka w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2016 Kurs skierowany jest do osób wdrażających system zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz osób prowadzących audity wewnętrzne, które pragną rozwijać wiedzę w zakresie szacowania ryzyka w systemie bezpieczeństwa informacji Szkolenie 1 – dniowe Celem szkolenia jest zapoznanie się z wymaganiami i praktykami w zakresie podejścia do szacowania […] [+]

Auditor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001:2016

14 listopada 2012
Auditor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) wg ISO 27001:2016   Kurs ten przeznaczony jest dla osób, które chciałyby przeprowadzać ocenę systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz dowiedzieć się, jak w skuteczny sposób zaplanować i przeprowadzić audit oraz sporządzić taki raport z auditu SZBI, który wpłynie na bezpieczeństwo informacji i kulturę firmy w tym zakresie. Wiedza […] [+]

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001:2016

14 listopada 2012
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001:2016 Kurs skierowany jest do osób przygotowujących się i prowadzących już audity wewnętrzne, które pragną rozwijać wiedzę z zakresu ISO 27001:2016 oraz oceniać skuteczność systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w swojej firmie. Podczas kursu uczestnicy uczą się zasad interpretacji normy z punktu widzenia auditora. Kurs bazuje na zasadach opisanych […] [+]

Auditor wiodący systemu zarządzania BHP wg ISO 45001:2018

14 listopada 2012
Auditor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) wg ISO 45001:2018 Bezpieczeństwo i higiena pracy są konieczne i prawnie wymagane. W trosce o dobro pracowników, reputację i wizerunek firmy wiele organizacji podejmuje decyzję dotyczącą wdrożenia i certyfikowania SZ BHP. Kurs ten przeznaczony jest dla osób, które chciałyby przeprowadzać ocenę systemu zarządzania bhp, dowiedzieć się […] [+]

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania BHP wg ISO 45001:2018

14 listopada 2012
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) ISO 45001:2018   Kurs skierowany jest do osób przygotowujących się do prowadzenia i już prowadzących audity wewnętrzne, które pragną zdobyć lub rozwijać wiedzę z zakresu stosowania ISO 45001:2018 oraz oceniać skuteczność systemu zarządzania BHP w swojej firmie. Podczas tego kursu uczestnicy uczą się zasad interpretacji normy […] [+]

Brytyjsko-Polski Instytut Certyfikacji i Szkoleń

ul. Puławska 457, 02-844 Warszawa

+48 664 164 240

info@bpic.eu

© BPIC szkolenia iso 2023
Wdrożenie: solmedia.pl