Certyfikacja

Chcesz obiektywnej oceny swojego systemu? Zgłoś się do BPIC / AFNOR Polska.

Certyfikacja jest procesem, podczas którego ocenia się czy system zarządzania spełnia wymagania określonej normy lub specyfikacji, oraz czy jest skuteczny aby osiągać cele organizacji.

Podejście i polityka BPIC nastawiona jest na współpracę i podejście partnerskie. Stosujemy brytyjskie zasady pragmatyzmu i zdrowego rozsądku, które pomagają klientom zoptymalizować ich system zarządzania. W złożeniach BPIC certyfikacja nie jest celem naszych klientów lecz środkiem – który ma pomóc osiągnąć cele wyznaczone przez organizację i doskonalić jej zarządzanie. Certyfikat informuje klientów, konkurentów, dostawców, załogę i inwestorów o tym, że w danej organizacji są stosowane uznane w branży praktyki oraz, że organizacja spełnia wymagania danej normy lub specyfikacji.

Korzyści wynikające z certyfikacji są liczne:

 1. certyfikacja jest dowodem sprawnego zarządzania organizacją,
 2. certyfikacja może przyczynić się do zwiększenia efektywności, ograniczenia niepewności i zdobycia nowych okazji rynkowych,
 3. udział w procesie uzyskiwania certyfikatu i późniejsze przestrzeganie norm dowodzi również, że firma stale zwiększa swoją efektywność i usprawnia swoją działalność,
 4. regularne przeprowadzanie auditów nadzorczych zwiększa, odpowiedzialność, zaangażowanie oraz motywację personelu,
 5. posiadanie ważnego certyfikatu jest często warunkiem udziału w postępowaniach przetargowych.

Wniosek o certyfikację na zgodność systemu zarządzania z daną normą może złożyć każda organizacja, niezależnie od wielkości czy branży; może nią być również organizacja dobroczynna, edukacyjna, stowarzyszenie zawodowe, lub jednostka sektora administracji publicznej.

Certyfikujemy na zgodność z takimi normami jak:

 • IISO 9001:2015 – System Zarządzania Jakością
 • ISO 14001:2015 – System Zarządzania Środowiskowego
 • ISO 45001:018 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
 • ISO 22000 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
 • HACCP – Analiza Ryzyka i Kontrola Punktów Krytycznych
 • ISO/IEC 27001:2018 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • ISO 22301 – Zarządzanie Ciągłością Działania

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji kliknij:

Certyfikacja – Przebieg procesu»
Zapytanie ofertowe – formularz B750»

Załącznik do B750 dot. ISO/IEC 27001 – kliknij tutaj»