Po ukończeniu doktoratu i dwuletniego stażu pracy w firmie chemicznej Johnson Matthey PLC, w 1999 r. dr Krystyna Stephens rozpoczęła pracę w BSI (Brytyjskim Instytucie Normalizacji). W pierwszych latach w BSI zajmowała stanowiska auditorskie, pracując jednocześnie jako wykładowca systemów zarządzania na całym świecie w różnych branżach przemysłu. Zebrane tam bezcenne doświadczenia umożliwiły jej dalszy rozwój kariery.

W związku z rosnącym zainteresowaniem systemami zarządzania jakością na polskim rynku, została zaproszona do Polski jako jeden z pierwszych zagranicznych ekspertów i wykładowców z tego zakresu, w ramach programów PHARE. Rozpoczęła wtedy szkolenie przyszłych polskich kadr systemów zarządzania jakością.

Niedługo potem otworzyła polski oddział BSI i prowadziła go przez 12 lat. W tym czasie na polski rynek (jako jedyny z całej grupy europejskich oddziałów BSI) zostały wprowadzone nowe produkty, takie jak weryfikacja raportów gazów cieplarnianych oraz badania i opiniowania sprawozdań przedsiębiorstw energetycznych występujących o uzyskanie świadectw pochodzenia z kogeneracji, które były akredytowane przez PCA (Polskie Centrum Akredytacji).

W roku 2008 uzyskała awans na stanowisko dyrektora zgodności i ryzyka dla kontynentalnej Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (Compliance & Risk Manager, CEMEA). Podczas pełnienia tej funkcji uzyskała doświadczenie w kierowaniu systemem zarządzania jakością w grupie firm BSI, również pod kątem utrzymywania ich akredytacji.

W grudniu 2009, dr Krystyna Stephens założyła firmę BPIC Sp. z o.o. i została jej Prezesem.

BPIC rozpoczęło działalność we wrześniu 2009. Rok później otrzymało akredytację PCA na certyfikację systemów zarządzania jakością (nr AC-160). Firma posiada siedzibę główną w Warszawie oraz biuro regionalne w Toruniu. BPIC poza certyfikacją systemów zarządzania na zgodność z normami ISO, zajmuje się również szkoleniem auditorów zarówno na poziomie auditorów wewnętrznych, jak i wiodących.

W roku 2014, w celu rozszerzenia oferty dla klientów, BPIC podpisał umowę partnerską z francuską jednostką AFNOR, której jest wyłącznym przedstawicielem na terenie Polski.

W lipcu 2019 roku, BPIC obchodził swój jubileusz 10. lat działania.

dr Krystyna Stephens pełni funkcję Prezesa BPIC, ale jej dzięki jej nieustannej pasji do systemów zarządzania, prowadzi również audity i szkolenia w obszarach norm ISO 9001, ISO 14001 OHSAS 18001, ISO 45001 ISO 22301, ISO 50001 oraz zrównoważonej biomasy wg programów ISCC i REDCert.

W roku 2019, dr Krystyna Stephens została laureatem konkursu „Znakomity Pełnomocnik/Menadżer Systemów Zarządzania", podczas II krajowej konferencji Polskiej Nagrody Jakości.