BPIC Sp. z o.o. to akredytowana jednostka certyfikacyjna systemów zarządzania, oraz wyłączny przedstawiciel jednej z największych jednostek certyfikacyjnych i normalizacyjnych na świecie, francuskiej firmy AFNOR.

BPIC prowadzi certyfikację większości uznanych systemów zarządzania takich:

  • ISO 9001 system zarządzania jakością, 
  • ISO 14001 system zarządzania środowiskowego,
  • ISO 45001 system zarządzania BHP,
  • ISO 22000 system zarządzania bezpieczeństwem żywności,
  • ISO 27001 system zarządzania bezpieczeństwem informacji,
  • ISO 22301 system zarządzania ciągłością biznesu,
  • ISO 50001 system zarządzania energią
  • i wielu innych (HACCP, AQAP, ISO 9100, ISO 9110, ISO 9120, ISO 15378, ISO 15224, IATF 16949).

Świadczymy usługi certyfikacji systemów zarządzania pod akredytacją krajową jak i zagranicznymi:

Poza działalnością certyfikacyjną, BPIC prowadzi również szkolenia w szerokiej gamie tematycznej z zakresów systemów zarządzania. W ofercie znajdują się szkolenia dla pełnomocników ds. systemów zarządzania, auditorów wewnętrznych, auditorów wiodących, warsztaty doskonalące, szkolenia dot. nowych wydań norm międzynarodowych i krajowych oraz wiele innych. 
Wszyscy trenerzy BPIC są aktywnymi auditorami, a wszystkie przykłady i analizy przypadków prezentowane na szkoleniach są rzeczywistymi sytuacjami auditowymi.

BPIC rozpoczął swoją działalność we wrześniu 2009 roku. Rok później otrzymał akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na certyfikację systemów zarządzania jakością (nr AC-160).

     AC160-QMS bez tla   MLA Mark High Res 300  logo afnor groupe colourGUTcert Afnor kombination

Poniżej przedstawiamy listę dokumentów istotnych dla funkcjonowania BPIC.

Polityka Jakości,

Polityka Poufności,

Deklaracja Bezstronności,

Reklamacje i Proces Odwoławczy,

– Jak Stosować symbol certyfikacji BPIC,

– Regulamin Komitetu Chroniącego Bezstronność procesu certyfikacji.