15 listopada 2012

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000 (HACCP)

 

Kurs ten skierowany jest do osób pełniących funkcję auditorów wewnętrznych oraz kandydatów na auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności.

 

Szkolenie 3-dniowe
CELE:

 • Przygotowanie uczestników do samodzielnego opracowywania dokumentacji systemowej, prowadzenia auditów wewnętrznych, sporządzania raportów i określenia ewentualnych działań korygujących.
 • Nauka efektywnego wykorzystywania metod auditowania systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) wg ISO 22000
 • Zdobycie certyfikatu „Auditora wewnętrznego SZBŻ wg ISO 22000”

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA:

 • Przedstawienie szczegółowych wymagań normy ISO 22000
 • Omówienie zasad prowadzenia auditu
 • Zapoznanie z metodami dokumentacji auditu
 • Przygotowanie i planowanie procesów auditów wewnętrznych
 • Przygotowanie dokumentacji
 • Przygotowanie listy kontrolnej
 • Audit w firmie – prowadzenie wywiadów
 • Strategia weryfikacji zgodności z kryteriami
 • Sporządzenie raportu z auditu
 • Określenie działań korygujących

PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień pierwszy

 • 09.00-10.30 Wprowadzenie do systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
 • 10.30-10.45 Przerwa
 • 10.45-13.00 Moduł 1: Przegląd wymagań normy – PN-EN ISO 22000:2006 – Ćwiczenie nr 1
 • 13.00-13.45 Przerwa obiadowa
 • 13.45-15.00 Przegląd wymagań normy- PN-EN ISO 22000:2006 i HACCP – Ćwiczenie nr 2
 • 15.00-17.00 Moduł 2: Dokumentacja systemu

Dzień drugi

 • 09.00-10.00 Moduł 3: Auditowanie ? przygotowanie i przeprowadzenie auditu
 • 10.00-10.30 Warsztaty dotyczące prowadzenia auditu systemu bezpieczeństwa żywności
 • 10.30-10.45 Przerwa
 • 10.45-12.00 Warsztaty dotyczące prowadzenia auditu systemu bezpieczeństwa żywności – ciąg dalszy
 • 12.00-13.00 Moduł 4: Raportowanie i pisanie niezgodności
 • 13.00-13.45 Przerwa obiadowa
 • 13.45-15.30 Moduł 4: Raportowanie i pisanie niezgodności – warsztaty
 • 15.30-15:45 Przerwa
 • 15:45-17.00 Warsztaty i ich omówienie
 • Praca wieczorna ? zadanie domowe: przygotowanie raportu z auditu

Dzień trzeci

 • 09.00-10.30 Moduł 5: Prezentacja wyników z auditu
 • 10.30-10.45 Przerwa
 • 10.45-12.00 Spotkanie zamykające i omówienie wyników z auditu – warsztaty
 • 12.00-13.00 Działania po audicie
 • 13.00-13.45 Przerwa obiadowa
 • 13:45-17.00 Egzamin ze szkolenia i podsumowanie kursu.

OCENA UCZESTNIKÓW:

 • Ciągła ocena postępów uczestnika w zdobywaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej
 • Egzamin pisemny

Uczestnikom, którzy pozytywnie zaliczą ćwiczenia i egzamin wydany zostanie certyfikat ukończenia szkolenia „Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000?

 

Aktualności