Certyfikacja Systemu Należytej Staranności

8 listopada 2016
CERTYFIKACJA SYSTEMU NALEŻYTEJ STARANNOSCI (SNS) W CAŁYM ŁAŃCUCHU DOSTAW BIOMASY STAŁEJ NA CELE ENERGETYCZNE NA ZGODNOŚĆ ZE STANDARDEM SWP-SNS:2015 System Weryfikacji Pochodzenia Biomas Leśnej i Agro w ramach Krajowego Spisu Uwierzytelnionej Biomasy (www.ksub.pl).  Krajowy Spis Uwierzytelnionej Biomasy – www.ksub.pl  stanowi transparentne narzędzie do monitorowania i weryfikacji pochodzenia biomasy stałej na cele produkcji energii elektrycznej lub […] [+]

System zarządzania Jakością po zmianach 2015

1 lutego 2016
Szkolenie – konferencja „System Zarządzania Jakością wg ISO 9001 po zmianach 2015”   Szkolenie 1-dniowe CELE: Zdobycie wiedzy dotyczącej zmian w znowelizowanej normie ISO 9001,  Nauczenie się zasad interpretacji nowej normy,  Przygotowanie do dostosowania systemu zarządzania do nowych wymagań.   Program szkolenia: 10.00 Rozpoczęcie szkolenia-konferencji – Prezentacja prowadzących – Prezentacja uczestników szkolenia – Przerwa kawowa […] [+]

Justyna Cuże

15 stycznia 2016
  Justyna Cuże jest trenerką i konsultantką, która od ponad 10 lat współpracuje z wieloma instytucjami, uczelniami wyższymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Prowadzi szkolenia dla firm oraz instytucji publicznych (np. banków, przedsiębiorstw komunikacyjnych, powiatowych urzędów pracy czy ośrodków pomocy społecznej) z obsługi klientek i klientów z różnymi niepełnosprawnościami.   Posiada […] [+]

Agnieszka Sznajder

15 stycznia 2016
Agnieszka Sznajder – jest trenerką i konsultantką w obszarze zarządzania różnorodnością oraz tematyki work-life balance. Jako trenerka tego obszaru tematycznego przepracowała ponad 1600 godzin szkoleniowych. Posiada doświadczenie we współpracy z podmiotami biznesowymi w ramach wspierania ich w wypracowaniu i wdrażaniu rozwiązań biznesowych uwzględniających różnorodność zespołów pracowniczych, zwłaszcza tą wynikającą z płci, wieku i (nie)pełnosprawności. Rozwiązania te […] [+]

Równość szans kobiet i mężczyzn w firmie

14 stycznia 2016
  Różnorodność w firmie jest faktem. Jednym z najczęściej wskazywanych wymiarów różnorodności, który ma miejsce w Polskich firmach jest płeć. Co więcej, jest to kryterium ze względu na które wciąż zdecydowanie najczęściej dochodzi do praktyk dyskryminacyjnych na rynku pracy i względem którego istnieje ogromne zapotrzebowanie na wprowadzanie rozwiązań odpowiadających na potrzeby tak kobiet, jak i […] [+]

Zarządzanie niepełnosprawnością w firmie

14 stycznia 2016
  Kwestia zatrudniania osób z niepełnosprawnością jest coraz częściej podnoszona przez polskie firmy. Z jednej strony wynika to z potrzeby rekrutacji najlepszych kandydatów do pracy, z drugiej z kolei odpowiadania na potrzeby już zatrudnionych osób, które w związku z wiekiem czy chorobą napotykają na dodatkowe trudności w pracy zawodowej. Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością to w […] [+]

Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy

14 stycznia 2016
  Zarządzanie różnorodnością to sposób zarządzania firmą, który uwzględnia fakt, że osoby zatrudnione w firmie różnią się i w związku z tym mają odmienne potrzeby i oczekiwania względem miejsca pracy. Zarządzanie różnorodnością to jednak przede wszystkim strategia zarządzania personelem, która zakłada że różnorodność ta jest jednym z kluczowych zasobów firmy decydującym o jej rozwoju, realizacji […] [+]

Brytyjsko-Polski Instytut Certyfikacji i Szkoleń

ul. Puławska 457, 02-844 Warszawa

+48 664 164 240

info@bpic.eu

© BPIC szkolenia iso 2024
Wdrożenie: solmedia.pl