15 stycznia 2016

zdjęcie SznajderAgnieszka Sznajder – jest trenerką i konsultantką w obszarze zarządzania różnorodnością oraz tematyki work-life balance. Jako trenerka tego obszaru tematycznego przepracowała ponad 1600 godzin szkoleniowych. Posiada doświadczenie we współpracy z podmiotami biznesowymi w ramach wspierania ich w wypracowaniu i wdrażaniu rozwiązań biznesowych uwzględniających różnorodność zespołów pracowniczych, zwłaszcza tą wynikającą z płci, wieku i (nie)pełnosprawności. Rozwiązania te obejmują obszar zarządzania strategicznego firmą, budowania kultury organizacyjnej oraz zarządzania zasobami ludzkimi w firmie.

 

W okresie 2014-2015 była zaangażowana jako ekspertka wiodąca w projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Równość w biznesie” (www.rownoscwbiznesie.mpips.gov.pl). Celem projektu była promocja równości szans równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, a w szczególności wspieranie kobiet na stanowiskach zarządczych i decyzyjnych w firmach. Współpraca ta obejmowała prowadzenie szkoleń i seminariów tematycznych dla dużych firm, wspierających wprowadzania rozwiązań na rzecz równych szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy oraz wypracowanie i pilotaż narzędzi wdrożeniowych do wykorzystania przez duże firmy.W okresie 2013-2014 zaangażowana była jako główna ekspertka ds. zarządzania różnorodnością w realizację projektu Konfederacji Lewiatan „Diversity Index” (www.diversityindex.pl). Jest współautorką wskaźnika „Diversity Index”, tj. narzędzia umożliwiającego firmom ocenę miejsca pracy w odniesieniu do standardów zarządzania różnorodnością z uwzględnieniem kryterium: płci, wieku, (nie)pełnosprawności, orientacji seksualnej, religii/wyznania, narodowości, etc.  

Była również zaangażowana merytorycznie w organizację dwóch edycji Barometru Różnorodności, tj. ogólnopolskiego badania jakościowego oceniającej zakres i skalę stosowania przez polskie firmy rozwiązań z obszaru diversity & inclusion. Będąc główną ekspertką ds. zarządzania różnorodnością w ramach projektu często reprezentowała Konfederację Lewiatan w wystąpieniach publicznych oraz w ramach wystąpień w środkach masowego przekazu (np. wystąpienie w ramach Gali Różnorodności, prowadzenie panelu poświęconego tematyce work-life balance na Ogólnopolskim Kongresie Kobiet 2014, wywiady w telewizjach lokalnych, udział w ogólnopolskiej audycji radiowej poświęconej różnorodności w miejscu pracy).

 

Jest autorką i współautorką licznych publikacji poświęconych tematyce różnorodności:

(1) “Model zarządzania różnorodnością w zakresie wykorzystania potencjału osób
do 25. roku życia – PODRĘCZNIK” (PAIP, Toruń 2014).

(2) „Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy. Raport z II edycji Barometru Różnorodności” (Konfederacja Lewiatan, Warszawa 2014).

(3) „Przewodnik po zarządzaniu różnorodnością” (Konfederacja Lewiatan, Warszawa 2013).
(4) „Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy. Raport z I edycji Barometru Różnorodności” (Konfederacja Lewiatan, Warszawa 2013).

(5) „Podręcznik coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina” (Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU, Kraków 2013).

Aktualności