Certyfikacja w systemie ISCC / REDcert

19 sierpnia 2015
Biomasa stała się ważnym źródłem dla produkcji energii odnawialnej, a jej udział w rynku na całym świecie znacznie wzrósł. W związku z tym w dyrektywie z dnia 23. kwietnia 2009 r. w sprawie promocji i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych OZE (2009/28/WE) zostały opracowane uniwersalne standardy zrównoważonej produkcji i wykorzystania biomasy dla wszystkich członków Unii […] [+]

Audit wstępny

7 lipca 2015
Audit wstępny Audit wstępny służy werfyfikacji stopnia przygotowania organizacji do auditu początkowej certyfikacji. Krerium auditu może być dowolna norma (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, PN-N 18001, OHSAS 18001 i inne) lub inny dokument odniesienia.  BPIC prowadzi audity wstępne dla wszystkich specyfikacji, norm międzynarodowych i krajowych. Po realizacji auditu wtępnego, BPIC przez okres dwóch lat […] [+]

Brytyjsko-Polski Instytut Certyfikacji i Szkoleń

ul. Puławska 457, 02-844 Warszawa

+48 664 164 240

info@bpic.eu

© BPIC szkolenia iso 2024
Wdrożenie: solmedia.pl