7 lipca 2015

Audit wstępny

preaudit

Audit wstępny służy werfyfikacji stopnia przygotowania organizacji do auditu początkowej certyfikacji. Krerium auditu może być dowolna norma (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001,
PN-N 18001, OHSAS 18001 i inne) lub inny dokument odniesienia. 

BPIC prowadzi audity wstępne dla wszystkich specyfikacji, norm międzynarodowych i krajowych.

Po realizacji auditu wtępnego, BPIC przez okres dwóch lat nie może prowadzić procesu certyfikacji w danej Organizacji.

 

Zapraszamy do kontaktu.

 

Aktualności