15 stycznia 2016

 

zdjecie CużeJustyna Cuże jest trenerką i konsultantką, która od ponad 10 lat współpracuje z wieloma instytucjami, uczelniami wyższymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Prowadzi szkolenia dla firm oraz instytucji publicznych (np. banków, przedsiębiorstw komunikacyjnych, powiatowych urzędów pracy czy ośrodków pomocy społecznej) z obsługi klientek i klientów z różnymi niepełnosprawnościami.

 

Posiada wiedzę i doświadczenie na temat trudności i barier wynikających z poszczególnych rodzajów niepełnosprawności. Wykorzystuje to wspierając firmy w obiektywnej ocenie ich miejsca pracy oraz kultury organizacyjnej pod kątem ograniczeń wynikających z różnych rodzajów niepełnosprawności oraz doradzając im w zakresie dostosowania firmy dla osób z niepełnosprawnościami, także z wykorzystaniem przysługujących im ulg i uprawnień. W swojej pracy wspiera osoby z niepełnosprawnością – pracujące lub bezrobotne – w procesie uczenia się i zdobywania doświadczeń zawodowych oraz motywuje je do powrotu bądź wejścia na rynek pracy.

Swoją postawą buduje pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie, m.in. poprzez zaangażowanie się w projekt „Moda Bez Ograniczeń”. Posiada osobiste i życiowe doświadczenie z niepełnosprawnością i pokonywaniem tej bariery. Jej niepełnosprawność charakteryzuje się niskim wzrostem.

Aktualności