14 listopada 2012

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania ciągłością biznesu
wg ISO 22301:2012

 

Świat się ciągle zmienia i pojawiają się nowe zagrożenia i wyzwania przed którymi stają organizacje. Firmy są coraz bardziej uzależnione od różnych systemów, co oznacza że nie mogą tworzyć strategii i planów przeciwdziałania zagrożeniom w izolacji od klientów, dostawców, systemów informatycznych a nawet od konkurencji. Wszyscy i wszystko ma wpływ na działanie organizacji. Nowa norma ISO 22301 stanowi podstawę dla zrozumienia, rozwoju i wdrożenia ciągłości działania w organizacji i zapewnia odpowiednie relacje z innymi firmami i klientami, ale tak jak wszystkie inne systemy, wymaga prowadzenia auditów wewnętrznych.

 
Kurs ten skierowany jest do osób prowadzących audity wewnętrzne, które pragną rozwijać wiedzę z zakresu stosowania ISO 22301 oraz oceniać skuteczność systemu zarządzania ciągłości działania w swojej firmie.

Szkolenie 3-dniowe

CELE: 

 • Przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy, dotyczącej wykorzystywania odpowiednich narzędzi w procesach zarządzania;
 • Doskonalenie umiejętności prowadzenia auditów w obszarach objętych systemem zarządzania bezpieczeństwem ciągłością działania;
 • Nauka zasad interpretacji normy z punktu widzenia auditora;
 • Zdobycie umiejętności prowadzenia efektywnych auditów BCMS;
 • Zdobycie certyfikatu „Auditora wewnętrznego systemu zarządzania ciągłością biznesu wg ISO 22301:2012”

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE?

 • dla osób przeprowadzających audity wewnętrzne,
 • dla tych, którzy będą auditowani i chcą znać ten proces.

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA:

 • Jak interpretować normę ISO 22301;
 • Omówienie kluczowych elementów normy;
 • Wyjaśnienie różnic między BS 25999, a ISO 22301;
 • Jak stworzyć efektywny system auditowania zgodnie z normą;
 • Jak auditor powinien oceniać potencjalne zagrożenia w swoim przedsiębiorstwie;
 • Jak planować, przygotować listy kontrolne oraz przeprowadzać audit systemu zarzadząnia ciągłością działania;
 • Jak auditor powinien skutecznie raportować wyniki z auditu wewnętrznego;
 • Czym różni się audit systemu zarządzania ciągłością działania od innych systemów zarządzania i jak auditor powinien do tego podejść;
 • Jak oceniać fakty podczas auditu, podejmować decyzje o niezgodności oraz auditować systemy zarządzania na zgodność z wymaganiami normy i oceniać jego efektywność;
 • Jak przeprowadzić audit sprawdzający, czy działania korygujące zostały skutecznie wprowadzone;
 • Jak weryfikować czy system jest skuteczny;
 • Podpowiedzi – czego szukają auditorzy zewnętrzni;

PROGRAM SZKOLENIA:

 Dzień 1

 • 09:00 Wprowadzenie
  • Przedstawienie uczestników
  • Struktura kursu i cele dydaktyczne
  • Opis i definicja zarządzania ciągłością biznesową
  • Wprowadzenie do systemów zarządzania
  • Cykl życia zarządzania ciągłością biznesową
  • Zarządzanie programem BCM
  • Polityka BCM
  • Zakres BCM
 • 10:30-10:45 Przerwa
 • 10:45 Role, zakresy obowiązków i kompetencje wymagane w programie BCM
  • Zrozumienie organizacji
 • 12:30-13:15 Lunch
 • 13:15 Określenie strategii
  • Opracowanie i wdrożenie reakcji BCM
  • Struktura reakcji na zdarzenie
  • Plan zarządzania zdarzeniem (Incident Management Plan ? IMP)
  • Plan ciągłości biznesowej (Business Continuity Plan ? BCP)
 • 15:30-15:45 Przerwa
 • 15:45 Ćwiczenie BCM
  • Rodzaje ćwiczeń
 • 17:00 Podsumowanie dnia 1

Dzień 2

 • 09:00 Przypomnienie tematów z dnia 1
  • Utrzymanie i przegląd ustaleń związanych z BCM
  • Monitorowanie i przeglądy systemu BCM
  • Utrzymanie i doskonalenie systemu BCM
  • Charakterystyka kultury BCM
  • Świadomość BCM w organizacji
 • 10:30-10:45 Przerwa
 • 10:45 Typowe działania auditorskie
  • Terminy związane z auditem
  • Rodzaje auditów
  • Omówienie auditu procesów i ISO 19011:2002
  • Zarządzanie programem auditu
  • Planowanie programu auditu
  • Działania auditowe
 • 12:30-13:15 Lunch
 • 13:15 Inicjowanie auditu systemu zarządzania
  • Opis cech i kompetencji wymaganych od auditorów systemów zarządzania
  • Przegląd dokumentacji
 • 15:30-15:45 Przerwa
 • 15:45 Planowanie auditu
  • Przygotowanie dokumentacji roboczej
  • Prowadzenie działań na miejscu
  • Spotkanie otwierające
  • Zbieranie i weryfikacja informacji auditowych
  • Techniki auditowania
 • 17:00 Podsumowanie dnia 2

Dzień 3

 • 09:00-9:30 Przypomnienie tematów z dnia 2
 • 09:00-10:00 Ćwiczenia praktyczne z prowadzenia rozmów i technik auditowania
 • 10:00-10:15 Przerwa
 • 10:15-12:30 Ćwieczenia cd.
 • 12:30-13:15 Lunch
 • 13:15 Przygotowanie wniosków z auditu
  • Przygotowanie ustaleń z auditu
  • Pisanie raportu z auditu
 • 15:30-15:45 Przerwa
 • 15:45 Spotkanie zamykające
  • Prowadzenie działań po-auditowych
  • Podsumowanie kursu
 • 16:30 Koniec kursu. Podziękowanie i pożegnanie

OCENA UCZESTNIKÓW

 • ciągła ocena postępów uczestnika w zdobywaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej,
 • egzamin pisemny.

Uczestnikom, którzy pozytywnie zaliczą ćwiczenia i egzamin wydany zostanie certyfikat ukończenia szkolenia
„Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Biznesu wg ISO 22301:2012”.

 

 

Aktualności