14 listopada 2012

Auditor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) wg ISO 45001:2018

Bezpieczeństwo i higiena pracy są konieczne i prawnie wymagane. W trosce o dobro pracowników, reputację i wizerunek firmy wiele organizacji podejmuje decyzję dotyczącą wdrożenia i certyfikowania SZ BHP.
Kurs ten przeznaczony jest dla osób, które chciałyby przeprowadzać ocenę systemu zarządzania bhp, dowiedzieć się jak w skuteczny sposób zaplanować i przeprowadzić audit oraz sporządzić taki raport z auditu systemu bhp, który wpłynie na ograniczanie strat w organizacji. Aktywność uczestników na wykładach, dyskusjach i warsztatach będzie poddawana ciągłej ocenie celem doskonalenia ich umiejętności.

Szkolenie 5 – dniowe

CELE:

 • Wykształcenie kadry auditorów wiodących w taki sposób, aby mieli wystarczającą wiedzę do zmiany podejścia do zagadnienia bezpieczeństwa w swoich firmach. W konsekwencji spowoduje to zmniejszenie ilości wypadków i redukcję ilości dni, w których poszkodowani są niezdolni do pracy.
 • Dostarczenie wiedzy, jak poprawić skuteczność systemu zarządzania poprzez podniesienie świadomości wyników analizy zagrożeń, ocenę ryzyka zawodowego oraz prowadzenie auditów, przeglądów, analizowanie przyczyn wypadków i podejmowanie odpowiednich działań. Wszystkie te elementy zwiększają świadomość ważności BHP i pomagają w zminimalizowaniu możliwości powtórzenia się sytuacji zagrażających pracownikom.
 • Zdobycie wiedzy umożliwiającej efektywne prowadzenie auditu systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień zarządzania ryzykiem oraz zgodności z krajowymi i międzynarodowymi wymaganiami prawnymi.
 • Zdobycie certyfikatu „Auditora wiodącego systemu zarządzania BHP wg ISO 45001:2018”;
 • Przygotowanie do auditu certyfikacyjnego.

Zakres merytoryczny szkolenia:

Szkolenie prowadzone jest w formie sesji interaktywnych, scenek rodzajowych oraz warsztatów opartych na przykładach z praktyki auditora. Główne tematy obejmują:

 • wymagania ISO 45001:2018 z perspektywy auditora,
 • zasady oceny ryzyka i podejścia do oceny ryzyka zawodowego,
 • omówienie kluczowego prawodawstwa z zakresu BHP z punktu widzenia auditora wiodącego,
 • analiza procesów pod kątem BHP,
 • ocena sterowania operacyjnego i jego adekwatności podczas auditu,
 • zasady potwierdzania zgodności – w oparciu o najnowsze teorie,
 • rola i kompetencje auditora wiodącego,
 • wszystkie tematy omawiane są na podstawie studiów przypadków, aby moć pokazać najlepsze praktyki podczas auditowania BHP.

POPRZEDNIE DOŚWIADCZENIE

Wskazane jest wcześniejsze uczestnictwo w szkoleniu „Auditor wewnętrzny ISO 45001:2018” lub innego systemu zarządzania co mogłyby pomóc w zrozumieniu procesu auditowania szczególnie dla osób, które nie prowadziły wcześniej auditów.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień 1

 • 09.00-09.30 Wprowadzenie do szkolenia
  • Ćwiczenie 1: Wprowadzenie
 • 09.30-10.30 Moduł 1 ? Historia i Kultura BHP
 • 10.30-10.45 Przerwa
 • 10.45-11.50 Moduł 2 – Jak zinterpretować wymagania norm Systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 45001:2018
  • Ćwiczenie 2: Polityka BHP
 • 11.50-12.30 Moduł 2 – Jak zinterpretować wymagania norm Systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 45001:2018
  • Ćwiczenie 3: 4.3.3 Cele
 • 12.30?13.15 PRZERWA ? LUNCH
 • 13.15-15.30 Moduł 2 – Jak zinterpretować wymagania norm Systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 45001:2018
  • Ćwiczenie 4: 4.4 Wdrażanie i funkcjonowanie
 • 15.30-15.45 Przerwa
 • 15.45-16.30 Ćwiczenie 4: 4.4 Wdrażanie i funkcjonowanie – ciąg dalszy
 • 16.30-17.00 Moduł 2 – Jak zinterpretować wymagania norm Systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 45001:2018
  • Ćwiczenie 5: Sprawdzanie
 • ZADANIE WIECZORNE-ZADANIE DOMOWE: Przeczytanie wprowadzenia i przedstawienia firmy X

Dzień 2

 • 09.00-09.30 Podsumowanie pierwszego dnia i zadania wieczornego
 • 09.30-10.30 Moduł 3: Ocena Ryzyka zawodowego,
  • Ćwiczenie 6a i 6b ? Ocena Ryzyka Zawodowego
 • 10.30-10.45 Przerwa
 • 10.45-11.45 Ćwiczenie 6a i 6b: Ocena Ryzyka zawodowego – ciąg dalszy
 • 11.45-12.30 Moduł 4 – Przepisy Prawne z punktu widzenia auditora wiodącego
 • 12.30-13.15 PRZERWA – LUNCH
 • 13.15-14.15 Moduł 5: Auditowanie – wprowadzenie i przygotowanie
 • 14.15-15.30 Ćwiczenie 7a: Harmonogram auditów wewnętrznych
 • 15.30-15.45 Przerwa
 • 15.45-16.30 Ćwiczenie 7b: Planowanie auditów
 • 16.30-17.00 Moduł 5 : Auditowanie – wprowadzenie i przygotowanie – ciąg dalszy
 • ZADANIE WIECZORNE- ZADANIE DOMOWE

Dzień 3

 • 09.00-09.30 Podsumowanie drugiego dnia i zadania wieczornego
 • 09.30-10.30 Ćwiczenie 8: Przygotowanie Listy kontrolnej
 • 10.30-10.45 Przerwa
 • 10.45-11.15 Moduł 6: Przeprowadzenie auditu
 • 11.15-12.30 Ćwiczenie 9: Spotkanie Otwierające
 • 12.30-13.30 PRZERWA – LUNCH
 • 13.30-14.30 Moduł 6: Przeprowadzenie auditu
 • 14.30-15.30 Ćwiczenie 10: Dokonanie przeglądu dokumentacji
 • 15.30-15.45 Przerwa
 • 15.45-16.15 Ćwiczenie 10: Przeprowadzenie wywiadów
 • 16.15-17.00 Podsumowanie wyników ćwiczenia
 • ZADANIE WIECZORNE- ZADANIE DOMOWE

Dzień 4

 • 09.00-09.30 Podsumowanie trzeciego i zadania wieczornego
 • 09.30-10.30 Moduł 7 ? Pisanie niezgodności i raportów
  • Ćwiczenie 11: Opracowanie wyników z auditu
 • 10.30-10.45 Przerwa
 • 10.45-12.30 Moduł 8 ? Zaprezentowanie wyników z auditu
  • Ćwiczenie 12: Prowadzenie spotkanie zamykające
 • 12.30-13.15 PRZERWA – LUNCH
 • 13.15-14.45 Ćwiczenie 13: Pisanie Raportu i niezgodności z auditu (cześć oceniana)
 • 14.45-15.15 Moduł 9 ? Działania po-auditowe
 • 15.15-15.30 Przerwa
 • 15.30-16.00 Moduł 10 ? System certyfikacji i akredytacji
 • 16.00-16:30 Moduł 11 ? Podpowiedzi czego szukają auditorzy zewnętrzni
 • 16:30-17.00 Omówienie Egzaminu
 • ZADANIE WIECZORNE- ZADANIE DOMOWE

Dzień 5

 • 09.00-10.30 Podsumowanie kursu
 • 10.30-10.45 Przerwa
 • 10.45-12.45 Egzamin
 • 13.00 Zakończenie kursu

OCENA UCZESTNIKÓW

 • ciągła ocena postępów uczestnika w zdobuwaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej,
 • egzamin pisemny.

Uczestnikom, którzy pozytywnie zaliczą ćwiczenia i egzamin wydany zostanie certyfikat ukończenia szkolenia „Auditor Wiodący Systemu Zarządzania (BHP) wg ISO 45001:2018

 

Aktualności