14 listopada 2012

Auditor wiodący systemu zarządzania ciągłościa biznesu
wg ISO 22301:2012

 

 W ostatnich czasach zarówno w małych jak i dużych przedsiębiorstwach pojawiła się potrzeba wprowadzenia strategii przeciwdziałania niepożądanym zdarzeniom, mającym wpływ na kondycję finansową organizacji. Norma ISO 22301 stanowi podstawę dla zrozumienia, rozwoju i wdrożenia ciągłości działania w organizacji oraz w relacjach z firmami zewnętrznymi i klientami. Zarządzanie ciągłością działania odnosi się do przeciwdziałania zagrożeniom lub problemom, które powstają w organizacji lub w jej otoczeniu. Szkolenie prowadzone jest w oparciu o rzeczywiste przykłady.

 

Szkolenie 5-dniowe.

CELE: 

 • Wyjaśnienie zasad i sposobów prowadzenia niezależnego auditu systemu zarządzania ciągłością działania.
 • Zapoznanie uczestników z całym procesem auditu od zarządzania planem auditów do składania raportów z auditu. Uczestnicy poznają metody zarządzania ciągłością działania, dowiedzą się jak naprawdę te systemy wyglądają oraz przećwiczą techniki, które pozwolą na skuteczniejsze ich auditowanie. Umożliwi to zarządowi podejmowanie trafnych decyzji w odniesieniu do dalszej strategii przeciwdziałania niepożądanym zdarzeniom w każdym zakresie działalności organizacji.
 • Zdobycie certyfikatu „Auditora wiodącego systemu zarządzania ciągłością działania wg ISO 22301:2012”;
 • Przygotowanie do auditu certyfikacyjnego.

Zakres merytoryczny szkolenia:

 • wymagania ISO 22301
 • kluczowe elementy normy ISO 22301
 • Wyjaśnienie różnic między BS 25999, a ISO 22301;
 • planowanie auditu systemu zarządzania ciągłością działania
 • przeprowadzanie auditu systemu zarządzania ciągłością działania „na żywo”, w oparciu o studium przypadku auditu oraz materiały audiowizualne,
 • analiza rzeczywistych sytuacji w trakcie auditu,
 • sprecyzowanie i przedstawienie wyników auditu w jasny, klarowny sposób,
 • przygotowanie raportu z auditu zarządzania ciągłością działania dla wszystkich zainteresowanych stron,
 • przeprowadzanie spotkania z zarządem organizacji w celu przedstawienia wyników auditu,
 • omówienie problemów i najlepszych praktyk, które powstały w systemach zarządzania ciągłością działania,
 • omówienie problematyki oceny działań korygujących oraz działań poauditowych.

POPRZEDNIE DOŚWIADCZENIE
Zaleca się, aby przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy znali podstawy ciągłości działania i/lub podstawy zasad auditowania odnośnie innego standardu systemu zarządzania.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień 1

 • 09.00-09.30 Wprowadzenie do szkolenia
 • 09.30-10.30 Moduł 1 ?Terminologia i zasady zarządzania ciągłości biznesem;
  • Powiązania z innymi normami ISO i cyklem PDCA
 • 10.30-10.45 Przerwa
 • 10.45?12.30 Moduł 2 ? Wymagania normy ISO 22301:2012 ? Rozdział 3
  • Ćwiczenie 1 – Interpretacja wymagań i ich omówienie
 • 12.30?13.15 Lunch
 • 13.15-14.15 Moduł 2 – Wymagania normy ISO 22301:2012 ? Rozdział 4
 • 14.15-15.30 Ćwiczenie 2: Interpretacja wymagań i ich omówienie
 • 15.30-15.45 Przerwa
 • 15.45?17:00 Ćwiczenie 2: Interpretacja wymagań i ich omówienie
  • Moduł 2 – Wymagania normy ISO 22301:2012 ? Rozdział 5 & 6
  • Ćwiczenie 3: Interpretacja wymagań i ich omówienie
 • ZADANIE WIECZORNE – ZADANIE DOMOWE

Dzień 2

 • 08.30-09.30 Podsumowanie pierwszego dnia i zadania wieczornego
 • 09.30-10.30 Moduł 3 – Zasady Auditowania ? czynności, definicje, proces auditowania
 • 10.30-10:45 Przerwa
 • 10.45-11.45 Moduł 4 – Planowanie i przygotowanie się do auditu systemu zarządzania ciągłości biznesu
 • 11.45-12.30 Ćwiczenie 4: Planowanie auditów
 • 12.30-13.15 Lunch
 • 13.15-13.45 Ćwiczenie 4: Omówienie ćwiczenia
 • 13.45-15.30 Ćwiczenie 5: Studium Przypadku – Przygotowanie Listy kontrolnej
 • 15.30-15.45 Przerwa
 • 15:45-16.20 Ćwiczenie 5: Omówienie ćwiczenia
 • 16:20-17.00 Moduł 5: Prowadzenia auditu
 • ZADANIE WIECZORNE – ZADANIE DOMOWE

Dzień 3

 • 08.30-09.00 Podsumowanie drugiego dnia i zadania wieczornego
 • 09.00-09.15 Moduł 5 – Prowadzenie auditu ? c.d.
 • 09.15-10.30 Ćwiczenie 6: Prowadzenie spotkania otwierającego
 • 10.30-10:45 Przerwa
 • 10.45-12.30 Analiza Studium przypadku
 • 12.30-13.15 Lunch
 • 13.15-14.15 Analiza Studium przypadku ? c.d.
 • 14.15-15.30 Omówienie Studium przypadków
 • 15.30-15.45 Przerwa
 • 15.45-16.15 Moduł 6 – Pisanie niezgodności z etapu 1 auditu
 • 16.15-17.00 Ćwiczenie 7: Pisanie niezgodności z etapu 1 auditu
 • ZADANIE WIECZORNE – ZADANIE DOMOWE

Dzień 4

 • 08.30-09.00 Podsumowanie trzeciego i zadania wieczornego
 • 09.00-10.30 Studium przypadków: Gra w role
 • 10.30?10:45 Przerwa
 • 10:45-12.30 Omówienie Gry w rolę
 • 12.30-13.15 Lunch
 • 13.15-13.45 Moduł 7 – Pisanie Raportu z Auditu
 • 13.45-15.00 Ćwiczenie 8: Pisanie Raportu i niezgodności z auditu
 • 15.00-15.30 Moduł 8 – Spotkanie Zamykające
 • 15.30-15.45 Przerwa
 • 15.45-16.10 Ćwiczenie 9: Gra w role – spotkanie zamykające
 • 16.10-16.30 Omówienie Ćwiczenia 9
 • 16.30?17.00 Omówienie egzaminu
 • ZADANIE WIECZORNE – ZADANIE DOMOWE

Dzień 5

 • 08.30-09.00 Moduł 9 – Działania po-auditowe
 • 09.00-09.45 Ćwiczenie 10: Działania po-auditowe
 • 09.45-10.30 Moduł 10 – System certyfikacji
 • 10.30-10.45 Przerwa
 • 10.45-12.45 Egzamin
 • 13.00 Ocena kursu
 • 13.15 Zakończenie kursu

 

OCENA UCZESTNIKÓW

 • ciągła ocena postępów uczestnika w zdobywaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej,
 • egzamin pisemny.

Uczestnikom, którzy pozytywnie zaliczą ćwiczenia i egzamin wydany zostanie certyfikat ukończenia szkolenia
„Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Biznesu wg ISO 22301:2012”.

 

 

Aktualności