14 listopada 2012

SZKOLENIE DOSTĘPNE W WERSJI ONLINE

Wprowadzenie do systemu zarządzania energią wg ISO 50001

Kurs ten skierowany jest do osób pragnących zdobyć podstawową wiedzę z zakresu Systemów Zarządzania Energią. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z terminologią, wymaganiami normy ISO 50001 oraz ogólnymi zasadami zarządzania energią.

Szkolenie 1-dniowe

CELE:

 • Wprowadzenie uczestników w tematykę zarządzania energią;
 • Przedstawienie pozytywnych aspektów wynikających z wdrożenia Systemu Zarządzania Energią w organizacji;
 • Zdobycie certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu” Wprowadzenie do systemu zarządzania energią wg ISO 50001″
 • Przygotowanie do udziału w szkoleniu „Aditor wewnętrzny SZE wg ISO 50001”

Dla kogo jest to szkolenie?

 • dla osób zainteresowanych poprawą efektywności energetycznej w organizacji,
 • dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie energią w organizacji,
 • dla osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska.

Zakres merytoryczny szkolenia:

 • wprowadzenie do systemu zarządzania energią wg ISO 50001,
 • przedstawienie korzyści wypływających ze stosowania praktyk systemu zarządzania energią w organizacji,
 • wymagania normy ISO 50001,
 • proces planowania wykorzystania energii,
 • przeprowadzenie przeglądu wykorzystywanej energii (w tym dobór i eksploatacja urządzeń energochłonnych),
 • opracowanie polityki, określenie procesów, celów i metod pomiarowych w SZE.

Program szkolenia:

Dzień 1

 • 09:00-10.30 Moduł 1: Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Energią:
  • Sposoby poprawy wydajności energetycznej w Organizacji
  • Zrozumienie korzyści wypływających ze stosowania najlepszych praktyk Systemu Zarządzania Energią w Organizacji
 • 10:30-10.45 Przerwa
 • 10:45-12.30 Moduł 2: Wymagania normy ISO 50001:
  • Proces planowania wykorzystania energii
  • Przeprowadzenie przeglądu wykorzystywanej energii (w tym dobór i eksploatacja urządzeń energochłonnych)
  • Analiza studium przypadku
 • 12:30-13.15 Lunch
 • 13:15-15.20 Moduł 3: Opracowanie polityki, określenie procesów, celów i metod pomiarowych w SZE
  • Analiza studium przypadku – cd.
 • 15:20-15.35 Przerwa
 • 15:35-16.30 Moduł 4: Wymagania ISO 50001 dotyczące dokumentacji Systemu Zarządzania Energią
  • Analiza studium przypadku – cd.
 • 16:30-17:00 Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Ocena uczestników:

 • ciągła ocena postępów uczestnika w zdobywaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Uczestnikom, którzy pozytywnie zaliczą ćwiczenia i warsztaty wydany zostanie certyfikat ukończenia szkolenia „Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001?.

 

Aktualności