14 listopada 2012

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001:2016

Kurs skierowany jest do osób przygotowujących się i prowadzących już audity wewnętrzne, które pragną rozwijać wiedzę z zakresu ISO 27001:2016 oraz oceniać skuteczność systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w swojej firmie.
Podczas kursu uczestnicy uczą się zasad interpretacji normy z punktu widzenia auditora. Kurs bazuje na zasadach opisanych w normie ISO 19011:2002 oraz omawia nowe spojrzenie na proces auditowania.

Szkolenie 2 – dniowe

CELE:

 • Przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy, dotyczącej wykorzystywania odpowiednich narzędzi w procesach zarządzania;
 • Doskonalenie umiejętności prowadzenia auditów w obszarach objętych systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji;
 • Nauka zasad interpretacji normy z punktu widzenia auditora;
 • Zdobycie certyfikatu „Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństem informacji wg ISO 27001:2016”.

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE?

 • dla osób przygotowujących się do prowadzenia auditów,
 • dla osób prowadzących audity wewnętrzne,
 • dla tych, którzy będą auditowani i chcą znać ten proces.

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA:

 • Jak interpretować normę ISO 27001 z punktu widzenia auditora wewnętrznego i przedsiębiorstwa?
 • Jak stworzyć efektywny system auditowania zgodnie z normą ISO 27001 oraz polskim prawodawstwem?
 • Jak auditor powinien oceniać zabezpieczenia informatyczne przygotowane przez swoje przedsiębiorstwo?
 • Jak planować, przygotować listy kontrolne oraz przeprowadzać audit SZBI?
 • Jak auditor powinien skutecznie raportować wyniki z auditu wewnętrznego?
 • Czym różni się audit SZBI od innych systemów zarządzania i jak auditor powinień do tego podejść?
 • Jak oceniać fakty podczas auditu, podejmować decyzje dotyczące niezgodności, auditować systemy zarządzania na zgodność z wymaganiami normy i oceniać jego efektywność?
 • Jak przeprowadzić audit sprawdzający czy działania korygujące zostały skutecznie wprowadzone?
 • Jak weryfikować czy system jest skuteczny?
 • System Certyfikacji i Akredytacji
 • Podpowiedzi – czego szukają auditorzy zewnętrzni?

PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień pierwszy

 • 09.00-10.00 Moduł 1: Wprowadzenie
 • 10.00-10.30 Moduł 2: Zasady Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • 10.30-10.45 Przerwa
 • 10.45-13.00 Moduł 2: Zasady Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ? c.d.
 • 13.00-13.45 Lunch
 • 13:45-15.30 Moduł 3: Auditowanie – wprowadzenie i przygotowanie
 • 15.30-15.45 Przerwa
 • 15.45-17.00 Moduł 3: Auditowanie – wprowadzenie i przygotowanie ? c.d.
 • Wieczór: Zadanie wieczorne

Dzień drugi

 • 08.30-09.00 Podsumowanie pierwszego dnia
 • 09.00-10.30 Moduł 4: Przeprowadzenie Auditu
 • 10.30-10.45 Przerwa
 • 10.45-12.00 Moduł 5: Pisanie niezgodności i raportów
 • 12.00-13.00 Moduł 6: Prezentowanie wyników z auditu
 • 13.00-13:45 Obiad
 • 13:45-15.00 Moduł 6: Prezentowanie wyników z auditu ? c.d.
 • 15.00-15.30 Moduł 7: Działania po-auditowe
 • 15.30-15.45 Przerwa
 • 15.45-16.00 Moduł 8: System Certyfikacji
 • 16.00-16.45 Egzamin i podsumowanie kursu

OCENA UCZESTNIKÓW

 • ciągła ocena postępów uczestnika w zdobywaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej,
 • egzamin pisemny.

Uczestnikom, którzy pozytywnie zaliczą ćwiczenia i egzamin zostanie wydany certyfikat ukończenia szkolenia „Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001:2016”.

 

Aktualności