14 listopada 2012

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) ISO 45001:2018

 

Kurs skierowany jest do osób przygotowujących się do prowadzenia i już prowadzących audity wewnętrzne, które pragną zdobyć lub rozwijać wiedzę z zakresu stosowania ISO 45001:2018 oraz oceniać skuteczność systemu zarządzania BHP w swojej firmie.
Podczas tego kursu uczestnicy uczą się zasad interpretacji normy z punktu widzenia auditora. Kurs bazuje na zasadach opisanych w normie ISO 19011:2002 oraz omawia nowe spojrzenie na proces auditowania.

Szkolenie 3 – dniowe

CELE:

 • Przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy, dotyczącej wykorzystywania odpowiednich narzędzi w procesach zarządzania;
 • Doskonalenie umiejętności prowadzenia audytów w obszarach objętych systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy;
 • Nauka zasad interpretacji normy z punktu widzienia auditora;
 • Zdobycie certyfikatu „Auditora wewnętrznego systemu zarządzania BHP wg ISO 45001:2018”

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE?

 • dla osób wdrażających system zarządzania BHP wg ISO 45001:2018
 • dla osób przygotowujących się do prowadzenia auditów,
 • dla osób przeprowadzających audity wewnętrzne,
 • dla tych, którzy będą auditowani i chcą znać ten proces.

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA:

 • Jak interpretować normę ISO 45001:2018 z punktu widzenia auditora wewnętrznego i przedsiębiorstwa?
 • Jak stworzyć efektywny system auditowania zgodnie z normą ISO 45001:2018 oraz polskim prawodawstwem?
 • W jaki sposób auditor powinien dokonywać oceny ryzyka i zagrożeń w przedsiębiorstwie?
 • Jak planować i przygotować listy kontrolne oraz przeprowadzać audit SZBHP?
 • Jak skutecznie raportować wyniki z auditu wewnętrznego?
 • Czym różni się audit SZBHP od innych systemów zarządzania i jak auditor powinien do tego podejść?
 • Czy różni się norma ISO 45001 od poprzedniej OHSAS 18001 i PN-N 18001
 • Jak oceniać fakty podczas auditu, podejmować decyzje dotyczące niezgodności, jak auditować systemy zarządzania na zgodność z wymaganiami normy i ocenić efektywność systemu?
 • Jak przeprowadzić audit sprawdzajacy czy działania korygujące zostały skutecznie wprowadzone?
 • Jak weryfikować czy system jest skuteczny?
 • System Certyfikacji i Akredytacji.
 • Podpowiedzi – czego szukają auditorzy zewnętrzni?

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1

 • 09.00 – 10.00 Moduł 1: Historia i Kultura BHP
 • 10.00 – 10.30 Moduł 2: Jak zinterpretować wymagania norm SZ BHP
 • 10.30 – 10.45 Przerwa
 • 10.45 – 12.00 Moduł 2: Jak zinterpretować wymagania norm SZ BHP – ciąg dalszy
 • 12.00 – 13.00 Moduł 3: Ocena Ryzyka zawodowego
 • 13.00 – 14.00 Lunch
 • 14.00 – 15.30 Moduł 3: Ocena Ryzyka zawodowego – ciąg dalszy
 • 15.30 – 15.45 Przerwa
 • 15.45 – 17.00 Moduł 4: Przepisy prawne BHP
 • Wieczór Zadanie wieczorn, domowe

 

Dzień 2

 • 08.30 – 09.00 Podsumowanie pierwszego dnia
 • 09.00 – 10.30 Moduł 5: Auditowanie – wprowadzenie i przygotowanie
 • 10.30 – 10.45 Przerwa
 • 10.45 – 12.00 Moduł 5: Auditowanie – wprowadzenie i przygotowanie – ciąg dalszy
 • 12.00 – 13.00 Moduł 6: Przeprowadzenie Auditu
 • 13.00 – 14.00 Lunch
 • 14.00 – 15.30 Moduł 6: Przeprowadzenie Auditu – ciąg dalszy
 • 15.30 – 15.45 Przerwa
 • 15.45 – 17.00 Moduł 7: Pisanie niezgodności i raportów
 • Wieczór Zadanie wieczorne, domowe

 

Dzień 3

 • 08.30 – 09.00 Podsumowanie drugiego dnia
 • 09.00 – 10.30 Moduł 8: Zaprezentowanie wyników z auditu
 • 10.30 – 10.45 Przerwa
 • 10.45 – 12.00 Moduł 9: Działania po-auditowe
 • 12.00 – 13.00 Moduł 10: System Certyfikacji i Akredytacji
 • 13.00 – 14.00 Lunch
 • 14.00 – 15.30 Moduł 11: Podpowiedzi czego szukają auditorzy zewnętrzni
 • 15.30 – 15.45 Przerwa
 • 15.45 – 17.00 Egzamin i Podsumowanie kursu

OCENA UCZESTNIKÓW

 • ciągła ocena postępów uczestnika w zdobywaniu z wiedzy teoretycznej i praktycznej,
 • egzamin pisemny.

Uczestnikom, którzy pozytywnie zaliczą ćwiczenia i egzamin wydany zostanie certyfikat ukończenia szkolenia „Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem higieny pracy wg ISO 45001:2018”.

Aktualności