14 listopada 2012

Ocena Ryzyka w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2016


Kurs skierowany jest do osób wdrażających system zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz osób prowadzących audity wewnętrzne, które pragną rozwijać wiedzę w zakresie szacowania ryzyka w systemie bezpieczeństwa informacji

Szkolenie 1 – dniowe
Celem szkolenia jest zapoznanie się z wymaganiami i praktykami w zakresie podejścia do szacowania ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Dla kogo jest to szkolenie?

 • dla osób wdrażających SZBI,
 • dla osób przygotowujących się do prowadzenia auditów,
 • dla osób prowadzących audity wewnętrzne,
 • dla tych, którzy będą auditowani i chcą znać ten proces.

Zakres merytoryczny szkolenia:

 • wymagania normy ISO 27001 w zakresie szacowania ryzyka w SZBI,
 • podejście do oceny ryzyka; ryzyko i czynniki ryzyka,
 • analiza ryzyka,
 • inwentaryzacja aktywów,
 • identyfikacja, szacowanie, pomiar ryzyka,
 • opcje postępowania z ryzykiem,
 • akceptowanie ryzyka,
 • wybór zabezpieczeń,
 • narzędzia do szacowania ryzyka.

Ocena uczestników.

 • Ciągła ocena postępów uczestnika w zdobywaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Uczestnikom, którzy pozytywnie zaliczą ćwiczenia zostanie wydany certyfikat ukończenia szkolenia „Ocena Ryzyka w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2016”.

Aktualności