14 listopada 2012

SZKOLENIE DOSTĘPNE W WERSJI ONLINE

Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania (ZSZ) wg 9001, 14001, 45001.

Obecna struktura norm ułatwia łączenie elementów systemów: zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy w jeden zintegrowany system. Zastosowanie specyfikacji PAS 99 ułatwia proces integracji systemów zarządzania a powstałe w efekcie tego procesu narzędzie podnosi skuteczność organizacji i zmienia jej „kulturę”. Kurs ten skierowany jest do osób prowadzących audity wewnętrzne, które pragną rozwijać wiedzę z zakresu zintegrowanych systemów zarządzania oraz oceniać ich skuteczność w swojej firmie. Podczas szkolenia uczestnicy uczą się zasad interpretacji normy z punktu widzenia auditora oraz jak należy przeprowadzić audit.

Szkolenie 3-dniowe

CELE:

 • Przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy, dotyczącej wykorzystywania odpowiednich narzędzi w procesach zarządzania;
 • Doskonalenie umiejętności prowadzenia auditów w obszarach objętych zintegrowanym systemem zarządzania
 • Nauka zasad interpretacji normy z punktu widzenia auditora;
 • Nabycie umiejętności prowadzenie efektywnego auditu ZSZ;
 • Zdobycie certyfikatu „Auditora wewnętrznego ZSZ wg ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001”

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE?

 • dla osób przeprowadzających audity wewnętrzne,
 • dla tych, którzy będą auditowani i chcą znać ten proces.

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA:

 • Systemy zintegrowane a systemy łączone – czym się różnią, jakie są korzyści i ujemne strony dla każdego rozwiązania oraz jak podejść do ich auditowania?
 • Wspólne elementy w/w norm – jak je najlepiej połączyć. Omówienie praktycznych przykładów
 • Jak zinterpretować normę PAS 99 z punktu widzenia auditora wewnętrznego i przedsiębiorstwa?
 • Jak auditować na zgodność z PAS 99?
 • Jak stworzyć efektywny zintegrowany system auditowania?
 • Jak planować, przygotować listy kontrolne oraz przeprowadzać audit zintegrowanego systemu zarządzania?
 • Jak auditor powinien skutecznie raportować wyniki z zintegrowanego wewnętrznego auditu?
 • Jak oceniać fakty podczas auditu, podejmować decyzję o niezgodnościach, auditować systemy zarządzania na zgodność z wymaganiami normy i oceniać jego efektywność?
 • Jak przeprowadzić audit sprawdzający czy działania korygujące zostały skutecznie wprowadzone?
 • Jak weryfikować czy system jest skuteczny?
 • Podpowiedzi – czego szukają auditorzy zewnętrzni?

PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień 1

 • 08:00 Wprowadzenie do kursu i przedstawienie uczestników
  • Korzyści Zintegrowanych Systemów Zarzadzania
 • 10:00-10:15 Przerwa
 • 10:15 Wymagania norm ISO 9001:2008 z uwzględnieniem zmian 2015;
 • 13:00-13:45 Przerwa obiadowa
 • 13:45 Ćwiczenie 1: Przegląd norm z punktu widzenia auditora
  • Wpływy środowiskowe i ryzyko zawodowe – identyfikacja i ocena
 • 15:00-15:15 Przerwa
  • Ćwiczenie 2: Identyfikacja i ocena wpływów środowiskowych oraz zagrożeń
  • Prawodawstwo Środowiskowe i BHP
 • 16:00 Zakończenie 1 dnia szkolenia
 • Praca wieczorna- zadanie domowe

Dzień 2

 • 08.00 Prowadzenie Auditu
  • Planowanie Auditu Zintegrowanego Systemu Zarzadzania
 • 10:00-10:15 Przerwa
 • 10:15 Ćwiczenie 3: Przygotowanie Harmonogramu Auditu ZSZ
  • Przygotowanie Auditora c.d.
 • Ćwiczenie 4: Przygotowanie listy kontrolnej
  • Przeprowadzanie Auditu
 • 13:00-13:45 Przerwa obiadowa
 • 13:45 Spotkanie otwierające
  • Metody zadawania pytań
  • Pisanie notatek
  • Ocena niezgodności
 • 15:00-15:15 Przerwa
 • 15:15 Ćwiczenie 5: Przeprowadzanie Auditu ? Studium przypadków
  • Pisanie niezgodności / Raportów z Auditów
 • 16.00 Zakończenie 2 dnia szkolenia
 • Praca wieczorna- zadanie domowe

 

Dzień 3

 • 08.00 Spotkanie Zamykające
  • Ćwiczenie 7 ? Przeprowadzenie spotkania zamykającego
 • 10:00-10:15 Przerwa
 • 10:15 Działania po-auditowe
  • Ćwiczenie 8 – Opracowanie raportu z auditu
 • 13:00-13:45 Przerwa obiadowa
 • 13:45 Sprawdzian kursu
 • 15:00 Ocena i zakończenie kursu
 • 16.00 Koniec szkolenia

OCENA UCZESTNIKÓW

 • ciągła ocena postępów uczestnika w zdobywaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej,
 • egzamin pisemny.

Uczestnikom, którzy pozytywnie zaliczą ćwiczenia i egzamin wydany zostanie certyfikat ukończenia szkolenia „Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania (ZSZ) wg ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018”.

 

Aktualności