14 listopada 2012

Wdrożenie systemu zarządzania ciągłością biznesu wg ISO 22301:2012

 

Zapewnienie ciągłości działania w przypadku wystąpienia zakłóceń czy też kataklizmu jest podstawowym wymaganiem dla każdej organizacji. Opracowana norma systemu zarządzania ciągłością działania ISO 22301 powstała w celu ograniczenia ryzyka takich zakłóceń i zapewnienia ciągłości działania organizacji nawet podczas wystąpienia najmniej prawdopodobnych okoliczności. Szkolenie to, oparte na bazie ćwiczeń, wskazuje uczestnikom praktyczne sposoby i metody wdrażania systemu zgodnego z wymaganiami normy ISO 22301. Po ukończeniu kursu uczestnicy powrócą do swoich organizacji posiadając niezbędną wiedzą dotyczącą wdrażania systemu zarządzania ciągłością działania.

Cel: Przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej wykorzystywania odpowiednich narzędzi w procesie wdrażania systemu zarządzania ciągłością działania wg ISO 22301.

 

Szkolenie 3-dniowe.

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE?

 • dla osób, które zarządzają, lub zajmują się systemem zarządzania ciągłością działania lub po prostu interesują się tą tematyką,
 • dla tych, którzy wdrażają system zarządzania ciągłością działania od poziomu początkującego.

Zakres merytoryczny szkolenia:

 • Interpretacja normy ISO 22301;
 • Wyjaśnienie różnic między BS 25999, a ISO 22301;
 • Omówienie kluczowych elementów normy ISO 22301;
 • Zrozumienie etapów wdrażania systemu zarządzania ciągłością działania;
 • Zrozumienie kluczowych elementów i udokumentowanie planu ciągłości;
 • Przygotowanie na wypadek awarii;
 • Komunikacja;
 • Zarządzanie sytuacją kryzysową;
 • Zarządzanie procesem poprawy;
 • Omówienie technik i najlepszych praktyk zawartych w ISO 22301

OCENA UCZESTNIKÓW
Ciągła ocena postępów uczestnika w zdobywaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej.
Uczestnikom, którzy pozytywnie zaliczą ćwiczenia wydany zostanie certyfikat ukończenia szkolenia
„Wdrożenie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg ISO 22301:2012”.

 

 

Aktualności