21 listopada 2014

Nagroda Różnorodności (Diversity Award) to przedsięwzięcie wywodzące się z Francji. Jest to norma dotycząca zarządzania „różnorodnością” w rekrutacji i HR, odnosząca się do 7 obszarów dyskryminacji.

Koncentruje się na polityce i praktykach zatrudnienia w organizacjach sektora prywatnego i publicznego. 

Nagroda została przyznana już kilkuset organizacjom we Francji, włącznie z Ministerstwem Finansów, oraz wieloma znanymi markami takimi jak: Alcatel, BNP Paribas, Credit Suisse, Eurosport, France Televisions, L’Oreal i wieloma innymi.

Proces przyznawania nagrody różnorodności jest procesem zbliżonym do certyfikacji systemów zarządzania, z tą różnicą że certyfikat jest wydawany na cztery lata w audit nadzorczy następuje dopiero do dwóch latach. Czyli w czteroletnim cyklu certyfikacji organizacja tylko dwukrotnie przechodzi audit. 

Celem tego projektu jest nie tylko przeciwdziałanie dyskryminacji, ale również promowanie dobrych praktyk zarządzania różnorodnością oraz zwiększenie udziału grup wykluczonych społecznie w zatrudnieniu. 

Standard „Nagrody Różnorodności” został opracowany przez firmę AFNOR, we współpracy z rządem francuskim. Zachęcamy gorąco do zapoznania się z jego treścią i być może podjęcia pierwszych kroków do systemowego podejścia do zarządzania aspektami równouprawnienia, dyskryminacji i różnorodności w Państwa organizacjach. Standard ten, mogą Państwo bezpłatnie pobrać z naszej strony internetowej:

NAGRODA RÓŻNORODNOŚI – DIVERSITY AWARD STANDARD – kliknij tutaj

Logo nagroda roznorodnosci 

BPIC Sp. z o.o., jako wyłączny przedstawiciel firmy AFNOR na polskim rynku, oferuje certyfikację wg kryteriów standardu Nagrody Różnorodności. Wszelkich zainteresowanych prosimy o kontakt:

Bartłomiej Włodarski

664164240

bwlodarski@bpic.eu 

Aktualności