Oferta

Certyfikacja Systemu Należytej Staranności

8 listopada 2016
CERTYFIKACJA SYSTEMU NALEŻYTEJ STARANNOSCI (SNS) W CAŁYM ŁAŃCUCHU DOSTAW BIOMASY STAŁEJ NA CELE ENERGETYCZNE NA ZGODNOŚĆ ZE STANDARDEM SWP-SNS:2015 System Weryfikacji Pochodzenia Biomas Leśnej i Agro w ramach Krajowego Spisu Uwierzytelnionej Biomasy (www.ksub.pl).  Krajowy Spis Uwierzytelnionej Biomasy – www.ksub.pl  stanowi transparentne narzędzie do monitorowania i weryfikacji pochodzenia biomasy stałej na cele produkcji energii elektrycznej lub […] [+]

Certyfikacja w systemie ISCC / REDcert

19 sierpnia 2015
Biomasa stała się ważnym źródłem dla produkcji energii odnawialnej, a jej udział w rynku na całym świecie znacznie wzrósł. W związku z tym w dyrektywie z dnia 23. kwietnia 2009 r. w sprawie promocji i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych OZE (2009/28/WE) zostały opracowane uniwersalne standardy zrównoważonej produkcji i wykorzystania biomasy dla wszystkich członków Unii […] [+]

Nagroda Różnorodności

21 listopada 2014
Nagroda Różnorodności (Diversity Award) to przedsięwzięcie wywodzące się z Francji. Jest to norma dotycząca zarządzania „różnorodnością” w rekrutacji i HR, odnosząca się do 7 obszarów dyskryminacji. Koncentruje się na polityce i praktykach zatrudnienia w organizacjach sektora prywatnego i publicznego.  Nagroda została przyznana już kilkuset organizacjom we Francji, włącznie z Ministerstwem Finansów, oraz wieloma znanymi markami […] [+]

Przewodnik ISO 50001

15 października 2014
Zapraszamy do kontaktu. [+]

Brytyjsko-Polski Instytut Certyfikacji i Szkoleń

ul. Puławska 457, 02-844 Warszawa

+48 664 164 240

info@bpic.eu

© BPIC szkolenia iso 2024
Wdrożenie: solmedia.pl