12 grudnia 2014

DSA 9946

Po ukończeniu doktoratu i dwuletniego stażu pracy w firmie chemicznej Johnson Matthey   PLC, w 1999 r. dr Krystyna Stephens rozpoczęła pracę w BSI (Brytyjskim Instytucie         Normalizacji). W pierwszych latach w BSI zajmowała stanowiska auditorskie, pracując jednocześnie jako wykładowca systemów zarządzania na całym świecie w różnych branżach przemysłu. Zebrane tam bezcenne doświadczenia umożliwiły jej dalszy rozwój kariery.

W związku z rosnącym zainteresowaniem systemami zarządzania jakością na polskim rynku, została zaproszona do Polski jako jeden z pierwszych zagranicznych ekspertów i wykładowców z tego zakresu, w ramach programów PHARE. Rozpoczęła wtedy szkolenie przyszłych polskich kadr systemów zarządzania jakością.

Niedługo potem otworzyła polski oddział BSI i prowadziła go przez 12 lat. W tym czasie na polski rynek (jako jedyny z całej grupy europejskich oddziałów BSI) zostały wprowadzone nowe produkty, takie jak weryfikacja raportów gazów cieplarnianych oraz badania i opiniowania sprawozdań przedsiębiorstw energetycznych występujących o uzyskanie świadectw pochodzenia z kogeneracji, które były akredytowane przez PCA (Polskie Centrum Akredytacji). W roku 2008 uzyskała awans na stanowisko dyrektora zgodności i ryzyka dla kontynentalnej Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (Compliance & Risk Manager, CEMEA). Podczas pełnienia tej funkcji uzyskała doświadczenie w kierowaniu systemem zarządzania jakością w grupie firm BSI.

Od roku 2009 prowadzi własną jednostkę BPIC, w ramach działalności której prowadzi również szkolenia dla auditorów systemów zarządzania. 

 

dr Krystyna Stephens tylko w ramach programów PHARE przeszkoliła ponad 5500 osób, w tym około 1000 na poziomie auditora wiodącego.

Obecnie w ramach BPIC prowadzi szkolenia z zakresu:

  • ISO 9001:2008,
  • ISO 14001:2008,
  • ISO 22000 i HACCP,
  • ISO 22301,
  • ISO 50001,
  • ISO 15378,
  • Zintegrowanych systemów zarządzania.

Aktualności