12 grudnia 2014

Artur foto

Wykształcenie:

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu. Ukończone w 1999 r. podyplomowe studia Zarządzanie i Marketing na kierunku międzynarodowym – executive MBA (Master of Business Administration) w ramach programu TEMPUS przy współpracy z Limburgs Universitair Centrum (Belgia), University of Limerick (Irlandia), Groupe ESC Marseille-Provence (Francja). Tytuł pracy – Przejście od standardów ISO do TQM.

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.Ukończone w 1999 r. podyplomowe studia – Zarządzanie przedsiębiorstwem na Jednolitym Rynku Europejskim.

Politechnika Białostocka. Ukończone w 1997 studia na kierunku Zarządzanie i Marketing.

Przebieg pracy zawodowej: 

Human Management Systems Sp. z o.o. – (2009 – obecnie) – Nadzór nad projektami wdrażania systemów ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001, ISO 27001.

BPIC, AFNOR Certification, GUTCert gmbh – auditor i trener w zakresie norm ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001.
CIS Cert (CIS – Certification & Information Security Services i Quality Austria ) – (2007 – obecnie) Trener systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001:2007, zarządzania ciągłością działania BS 25999.
BSI Management Systems Sp. z o.o. – (2005 – 2009) External auditor – Client manager – Audytor i trener systemów zarządzania jakością ISO 9001, bezpieczeństwa informacji ISO 27001:2007, zarządzania ciągłością działania BS 25999, odpowiedzialności społecznej SA 8000, oraz systemu ochrony przed zagrożeniami korupcyjnymi.
Akademia Jakości Sp. z o.o. – (2002 – 2005) Wiceprezes, dyrektor ds. szkoleń i konsultingu. Nadzór nad projektami wdrażania systemów zarządzania jakością ISO 9001 oraz ISO 14001, HACCP, PN 18001, AQAP, BS 7799-2. Prowadzenie szkoleń i konsultacji oraz nadzór nad konsultacjami i szkoleniami. Zarządzanie grupą 18 konsultantów i trenerów. Zarządzanie i nadzór merytoryczny nad realizacją ponad 300 projektów wdrożeniowych.
KEMA Polska Sp. z o.o. – (1998 – 2002) Trener i konsultant wiodący wdrażający systemy zarządzania jakością ISO 9001. Przejście ścieżki kariery zawodowej od przedstawiciela handlowego, poprzez konsultanta pomocniczego, konsultanta do trenera i konsultanta wiodącego – kierownika projektów.
Rynek 13 Sp. z o.o., – (1996-1998). Wiceprezes odpowiedzialny za prowadzenie firmy informatycznej, koordynowanie działań marketingowych, inwestycyjnych i poszerzanie rynku. Działalność firmy polegała na wdrażaniu autorskiego oprogramowania ARTIS do prowadzenia marketingu i sprzedaży w instytucjach kultury.

Posiadane certyfikaty:

  • Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9000:2008. Akredytacja IRCA (International Register of Certificated Auditors) i IATCA (International Personel Certification Association) – certyfikat wydany przez BSI Management Systems.
  • Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg BS 7799-2. Certyfikat wydany przez BSI Management Systems.
  • Audytor odpowiedzialności społecznej SA 8000. Certyfikat wydany przez SAI – Social Accountability International – Nowy York.
  • Auditor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001:2013

Kursy i szkolenia:
Ukończony cykl szkoleń organizowanych dla konsultantów KEMY w latach 1999 – 2001 potwierdzony certyfikatami: Zarządzanie procesami; Zarządzanie projektem; Zarządzanie ryzykiem; Zarządzanie przez cele; Dokumentowanie systemu procesowego zarządzania jakością; Wdrażanie ISO 9000 metodą procesową; Wymagania normy ISO 9001:2000; Problemy certyfikacji ISO 9001:2000; Wdrażanie ISO 14001 i OHSAS, Kurs Pełnomocników Zarządu ds. Jakości dodatkowo kurs trenerów systemów zarządzania – BSI. Kurs prowadzenia audytów i wdrażania BS 25999 – BSI

Informacje dodatkowe:
1. Realizacja projektu opracowania i wdrożenia standardów zarządzania jakością ISO 9001 w branży zarządzania nieruchomościami – projekt zrealizowany dla 150 członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami – 2002 rok.
2. Doradca Zarządu TIMKO Sp. z o.o., Sensor Cliniq Sp. z o.o., Klinika Medyczna IBIS Sp. z o.o. w zakresie doskonalenia procesów zarządzania i budowania rynku sprzedaży usług – 2006 rok.
3. Przeprowadzenie ponad 300 audytów certyfikacyjnych zarządzania jakoscią w zakresie standardu ISO 9001.
4. Prowadzenie audytów bezpieczeństwa informacji w zakresie standardu ISO 27001:2007.
5. Akredytowany trener i konsultant w latach 2002 – 2005 w zakresie szkolenia i wdrażania systemów zarządzania jakością ISO 9001:2000 i ISO 14001 w ramach programu PHARE „Wstęp do jakości”.
6. Konsultował osobiście realizujący projekty wdrażania systemów zarządzania jakoscią ISO 9001 w ponad 200 przedsiębiorstwach (energetyka, bankowość, usługi finansowe i ubezpieczeniowe, produkcja, informatyka, urzędy, fundacje, zarządzanie nieruchomościami).
7. Nadzoru nad projektami wdrożenia Systemu Ochrony Przed Zagrożeniami Korupcyjnymi w 2 instytucjach.
8. Nadzór nad projektami wdrożenia systemu zarządzania jakoscią ISO 9001:2000 w ponad 300 przędsiębiorstwach.
9. Przeprowadzenie kilkuset szkoleń z zakresu wymagań normy ISO 9001, ISO 14001 dla kadry zarządzającej we wszystkich sektorach gospodarki.
10. Wykładowca przedmiotu Zarzadzanie Jakością na Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie w latach 2004-2006.
11. Wykładowca z zakresu audytu wewnetrznego SZJ na kierunku Zarządzania Jakoscią na Studiach Podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego 2006 – 2007.
12. Prowadzenie kursów audytorów wiodacych Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Informacji wg. programu akredytowanego przez IRCA dla BSI Management Systems Training.
13. Prowadzenie szkoleń z zakresu audytu wewnetrznego ISO 9001:2000 dla TUV Nord.
14. Udział w opracowaniu wytycznych standardu ochrony przed zagrożeniami korupcyjnymi (Akademia Jakości, PCBC i Krajowa Izba Gospodarcza).
15. Prowadzenie szkoleń dla Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z zakresu badania zadowolenia klientów.
16. Prowadzenie szkoleń dla Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z zakresu audytu wewnętrznego ISO 9001, ISO 27001 i ISO 20000.

Publikacje:
1. Zbuduj swój system zarządzania jakością – poradnik wdrażania ISO 9001 i ISO 14001, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2002.
2. Wprowadzenie do zarządzania jakością – skrypt, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych, Warszawa 2003.
3. Standardy jakości w turystyce – wytyczne wdrażania standardu jakości w organizacji turystycznej. Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Warszawa 2004
4. Audit procesów. ISO Serwis. Verlag Dashofer. Warszawa 2004.
5. Kodeks dobrej praktyki zarządzania. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2005

Aktualności