12 grudnia 2014

DW foto

Doświadczony audytor i trener w zakresie systemu zarządzania jakością wg ISO 9001. Certyfikowany audytor wiodący ISO 9001 w IRCA (certyfikat nr A014931, ważny do maja 2010 roku). Jako auditor wiodący ISO 9001
w ramach pracy dla BSI Management Systems w latach 2001 – 2009 przeprowadził blisko 700 dni audytowych.

Karierę zawodową rozpoczął w 1976 roku w Hucie Ostrowiec od stanowiska inspektora. Awansując na kolejne poziomy organizacyjne odpowiedziałny był za aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy, współpracę z jednostkami certyfikującymi i notyfikacyjnymi takimi jak BV, Lloyd’s Register czy też Germanische Lloyd. W roku 1991 został mianowany Menedżerem ds jakości a w ramach swoich obowiązków odpowiedzialny był za zapewnienie jakości produktów, zarządzanie podległym zespołem oraz opracowanie i wdrożenie dokumentacji systemu zarządzania jakościa. W latach 1991 – 1999 Dariusz prowadził rocznie po 50 dni audytów wewnetrznych i audytów ston trzecich oraz przeszkolił ponad 3000 pracowników z zakresu systemu zarządzania jakością. Jednocześnie w roku 1991 rozpoczął współpracę z PCBC na rzecz której przeprowadził 12 audytów wstępnych oraz 14 dni audytów nadzorczych.

Od 1997 roku rozpoczął współpracę z BSI w zakresie prowadzenia szkoleń dla audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością. W trakcie pracy na rzecz BSI, jako audytor wiodący przeprowadził ponad 1000 dni audytowych w zakresie systemów zarządzania na zgodność z normami: ISO 9001 i ISO 14001. Prowadził szereg kursów z zakresu systemu zarządzania jakością, w tym szkolenia dla audytorów wiodących ISO 9001 akredytowane przez IRCA. Opracowywał i przygotowywał materiały szkoleniowe, jak również był bezpośrednio odpowiedzialny za programy rozwojwe audytorów BSI.
Jako Dyrektor Operacyjny BSI Poland w latach 2005 – 2009 zarządzał audytami realizowanymi przez BSI MS na terenie Polski, Czech, Słowacji, Rumunii, Litwy, Łotwy i Estonii (łącznie 2500 dni audytowych rocznie), z czego samodzielnie prowadził ponad 80 dni audytowych rocznie oraz większość szkoleń dla audytorów wiodących systemu zarządzania jakoscia wg ISO 9001 – akredytowane przez IRCA. Wdrożył i przeszkolił trenerów systemu zarządzania jakością, oraz nadawał uprawnienia do prowadzenia szkoleń akredytowanych przez IRCA.
Od początku 2009 roku specjalizuje się w doradztwie i konsultacjach w zakresie wdrażania i doskonalenia systemu zarządzania jakością.

Od roku 2009 jest też czynnym auditorem i trenerem BPIC. Prowadzi szkolenia dla auditorów wewnętrznych, wiodących i pełnomocników systemów zarządzania.

Aktualności