2 kwietnia 2013

Zamiana BS 25999 na ISO 22301
System Zarządzania Ciągłością Biznesu

 

15 maja 2012 roku opublikowana została międzynarodowa, zastąpiła ona normę BS25999.
Dzięki temu szkoleniu, organizacje mające wdrożony system BS 25999 System Zarządzania Ciągłością Biznesu, mogą poznać stworzoną na jej podstawie, nową normę ISO 22301 System Zarządzania Ciągłością Działania. Szkolenie jest przydatne dla osób odpowiedzialnych za system BS 25999 w organizacji. Głównym celem szkolenia jest poznanie wymagań nowej normy oraz różnic między BS 25999, a ISO 22301.

Zakres merytoryczny szkolenia:

  • wymagania ISO 22301;
  • kluczowe elementy normy ISO 22301;
  • różnice między BS 25999, a ISO 22301;
  • przejście z BS 25999 na ISO 22301;

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE?

  • Osoby odpowiedzialne za BS 25999
  • Auditorzy, którzy będą przeprowadzać audity wg ISO 22301
  • Osoby zainteresowane chcące poznać różnice między ISO 22301, a BS 25999

POPRZEDNIE DOŚWIADCZENIE
Zaleca się, aby przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy znali podstawy ciągłości biznesu.

OCENA UCZESTNIKÓW
ciągła ocena postępów uczestnika w zdobywaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej,
Uczestnikom, zostanie certyfikat ukończenia szkolenia
„Zamiana BS 25999 na System Zarządzania Ciągłością Biznesu wg ISO 22301”.

 

Szkolenie 1-dniowe

 

 

Aktualności