15 listopada 2012

Wdrożenie Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001

 

Kurs ten skierowany jest od osób zainteresowanych zapoznaniem się z nowoczesnymi metodami zarządzania energią zgodnie z wymaganiami ISO 50001, pełnomocników Systemu Zarządzania oraz osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska.


Szkolenie 3-dniowe
Celem kursu jest przedstawienie korzyści wynikających z wprowadzenia systemu zarządzania energią do organizacji oraz przygotowanie uczestników do opracowania i wdrożenia SZE w przedsiębiorstwie.

 

Zakres merytoryczny szkolenia:

  • Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001
  • Założenia i wymagania normy ISO 50001
  • Przedstawienie korzyści wypływających z wdrożenia praktyk Systemu Zarządzania Energią w Organizacji
  • Etapy przygotowania i wdrożenia SZE z uwzględnieniem metodyki procesu
  • Dokumentacja systemowa ? praktyczny sposób opracowywania dokumentacji
  • Identyfikacja aspektów energetycznych
  • Określenie operacji i działań w SZE
  • Przygotowanie jednostki do certyfikacji SZE

Ocena uczestników:

  • Ciągła ocena postępów uczestnika w zdobywaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej
  • Egzamin pisemny

Uczestnikom, którzy pozytywnie zaliczą ćwiczenia oraz egzamin wydany zostanie certyfikat uczestnictwa w szkoleniu „Wdrożenie Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001?.

 

Aktualności