14 listopada 2012

Warsztaty auditorskie wg ISO 9001:2015 (szkolenie doskonalące)

Szkolenie to przeznaczone jest dla auditorów systemu zarządzania jakością, chcących doskonalić swoje umiejętności auditorskie. Kurs koncentruje się przede wszystkim na ćwiczeniach, analizie, omawianiu konkrentych sytuacji auditowych. Większą część szkolenia stanowią również elementy miękkie, takie jak przeprowadzanie spotkania otwierającego, zamykającego, prezentacja i obrona niezgodności, i inne.

Szkolenie 2-dniowe

Dla kogo jest to szkolenie?

  • Dla osób które ukończyły szkolenie dla „Auditorów Wewnętrznych SZJ wg ISO 9001:2015”, „Pełnomocnika SZJ wg ISO 9001:2015”, lub „Auditora wiodącego SZJ wg ISO 9001:2015” (grupy konfigurowane są wg stopnia zaawansowania).
  • Dla osób które ukończyły szkolenie dla Auditorów Wewnętrznych innej normy (np. ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001), chcących doskonalić swoje umiejętności auditowania.

OCENA UCZESTNIKÓW

  • Ciągła ocena postępów uczestnika z wiedzy teoretycznej i praktycznej.
  • Egzamin pisemny.

Uczestnikom, którzy pozytywnie zaliczą ćwiczenia i egzamin wydany zostanie certyfikat ukończenia szkolenia „Warsztaty doskonalące dla Auditorów SZJ wg ISO 9001:2015”.

Aktualności