13 listopada 2012

,,Warsztaty Auditorskie Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015?

 

Szkolenie to przeznaczone jest dla auditorów systemu zarządzania jakością, chcących doskonalić swoje umiejętności auditorskie. Kurs koncentruje się przede wszystkim na ćwiczeniach, analizie, omawianiu konkretnych sytuacji auditowych. Większą część szkolenia stanowią również elementy miękkie, takie jak przeprowadzanie spotkania otwierającego, zamykającego, prezentacja i obrona niezgodności, i inne.

Szkolenie 2-dniowe (16h)

Cele:

  • Doskonalenie umiejętności audytorskich;

Dla kogo jest to szkolenie:

  • Dla osób które ukończyły szkolenie dla „Auditorów Wewnętrznych SZŚ wg ISO 14001:2015”, „Pełnomocnika SZŚ wg ISO 14001:2015”, lub „Auditora wiodącego SZŚ wg ISO 14001:2015” (grupy konfigurowane są wg stopnia zaawansowania).
  • Dla osób które ukończyły szkolenie dla Auditorów Wewnętrznych innej normy (np. ISO 9001, ISO 45001, ISO 27001), chcących doskonalić swoje umiejętności auditowania.

 

OCENA UCZESTNIKÓW

  • Ciągła ocena postępów uczestnika z wiedzy teoretycznej i praktycznej.
  • Egzamin pisemny.

Uczestnikom wydany zostanie certyfikat ukończenia szkolenia: „Warsztaty Auditorskie Systemu Zarzadzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015″.

Forma szkolenia
wykład, ćwiczenia, warsztaty, konsultacje – program i czas trwania 2-dni lub do uzgodnienia przy szkoleniu zamkniętym- dedykowanym.

Aktualności