16 sierpnia 2012

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kaplicy szpitalnej pod przewodnictwem ks. prałata dra Adama Firosza, następnie w sali konferencyjnej szpitala kontynuowano spotkanie. Uczestniczyli w niej m.in. parlamentarzyści: Senator RP Jerzy Chróścikowski, Posłowie na Sejm RP Mariusz Grad i Sławomir Zawiślak, Wojewoda Lubelski Genowefa Tokarska, przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Arkadiusz Bratkowski, dyrektor NFZ Oddział w Lublinie Krzysztof Tuczapski. Na uroczystości przyjechali także Radni Sejmiku Województwa Lubelskiego, władze samorządowe, dyrektorzy szpitali, Lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz instytucje współpracujące ze szpitalem.

Podczas spotkanie uczestnicy obejrzeli film o zastosowaniu sondy śródoperacyjnej podczas zabiegu operacyjnego, a następnie Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi ?Amazonki? w Zamościu, reprezentowane przez Jolantę Sprawkę prezesa zarządu oraz Dorotę Nowosad i Jadwigę Dubas, uroczyście przekazało zakupioną aparaturę Oddziałowi Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej. W imieniu Szpitala aparaturę odebrał dyrektor Andrzej Mielcarek, Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej dr n. med. Krzysztof Korneta oraz Pielęgniarka Oddziałowa Teresa Dziuba. Zakupione urządzenie kosztowało ok. 60 tys .zł. Pieniądze pochodzą z dobrowolnych składek darczyńców. Akcję zakupu sondy zainicjowała i przeprowadziła Bogusława Sternik, członkini Zamojskich Amazonek.
Kolejnym pun ktem uroczystości było wręczenie przez przedstawicieli Polsko-Brytyjskiego Instytutu Certyfikacji Sp. z o.o. w Warszawie Certyfikatów Zintegrowanych Systemów Oceny Jakości w Szpitalu: ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001, PN – ISO/IEC 27001:2007, HACCP wg CAC/RCP 1-1969, Rew. 4 (2003). Po wręczeniu certyfikatów dyrektor szpitala Andrzej Mielcarek oraz z-ca ds. lecznictwa Marek Lipiec podziękowali wszystkim zaangażowanym pracownikom w procesy wdrażania zintegrowanych systemów oceny jakości oraz w1ręczyli podziękowania pełnomocnikom dyrektora: Urszuli Taczale i Mirosławowi Teteryczowi.

zam2    zam3

zam4 zam5 

Ostatnim punktem spotkania była prezentacja filmów z realizacji zakończonych projektów podniesienia sprawności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Ucyfrowienia Radiologii. W imieniu szpitala dyrektor Andrzej Mielcarek, kierujący Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym prof. dr hab. n. med. Krzysztof Marczewski oraz kierownik Zakładu Radiologii dr Jerzy Pokryszka wręczyli podziękowania osobom zaangażowanym w pozyskanie funduszy przez szpital. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Wojewoda Lubelski Genowefa Tokarska, Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman, członek Zarządu Województwa Lubelskiego Tomasz Pękalski oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Arkadiusz Bratkowski.
Projekt: ?Podniesienie sprawności działania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – Etap I?, kosztował ok. 1,76 mln. zł., w tym ok. 1,5 mln. zł. (85% wartości projektu) pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach projektu oddział został wyposażony w nowy sprzęt z różnych obszarów działania, m.in. defibrylatory z możliwością wykonania kardiowersji, przenośne zestawy resuscytacyjne, laryngoskopy, aparaty AMBU dla dzieci i dorosłych, przyłóżkowe zestawy rtg, aparaty do powierzchniowego ogrzewania pacjenta, stół zabiegowy, aparat do znieczulania, kardiomonitory, zestawy do trudnej intubacji, monitor zwiotczenia mięśniowego i monitor głębokości znieczulenia, respiratory stacjonarne i transporto we, pompy infuzyjne, elektryczne urządzenia do ssania i aparaty do szybkiego przetaczania płynów. Oprócz zakupu aparatury na oddziale wykonano prace budowlane obejmujące wykonanie, m.in. postawienie ścian działowych, wykonanie niezbędnych instalacji w tym gazów medycznych i elektrycznych.
Inwestycja wdrożenia systemu cyfrowego zapisu i archiwizacji medycznych danych obrazowych otrzymała dofinansowanie w wysokości ok. 3,7 mln. zł. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Całkowity koszt projektu ok. 4,4 mln. zł. W ramach realizacji projektu, m.in. wdrożono jeden system radiologiczny umożliwiający ocenę, przetwarzanie i archiwizację wyniku badań rentgenowskich pozyskanych w postaci cyfrowej, z możliwością dystrybucji na oddziały szpitalne oraz poradnie; zakupiono i zainstalowano dwa kompletne stanowiska opisowo-obrazowe wyposażone w stacje diagnostyczne dedykowane do mammografii, zaś pozostałych osiem stanowisk zostało zmodernizowanych (razem 10 stanowisk); zakupiono aparat cyfrowy mammograficzny wraz z systemem kontroli jakości, aparat rentgenowski przyłóżkowy wraz z systemem kontroli jakościoraz multidiagnostyczny aparat rentgenowski fluoroskopowo-angiograficzny; zakupiono ogólnodiagnostyczy czytnik płyt obrazowych i cyfrowe kasety obrazowe w pełnym zakresie formatów do aparatu rentgenowskiego jezdnego oraz kamery do wydruków filmów ogólnodiagnostycznych i mammograficznych w technologii suchej. Wyposażenie to, po zintegrowaniu z wysokospecjalistycznym sprzętem medycznym, umożliwi pełne wykorzystanie możliwości diagnostycznych mammografu i aparatów rentgenowskich. [źródło: www .szpital.zam.pl]

 

? powrót do archiwum aktualności

Aktualności