22 marca 2021

Wymagania szczegółowe dla producenta biomasy na cele energetyczne

SWP-SNS:2015/Część 3, opisuje szczegółowe zasady dla systemu SNS w obszarze weryfikacji pochodzenia biomasy na cele energetyczne, jako podmiotu który zajmuje się pierwotnym pozyskaniem surowca (np. producent rolny, właściciel sadu owocowego, właściciel plantacji energetycznej itp), lub produkcją biomasy w wyniku której wytwarza się pozostałości poprodukcyjne dalej przetwarzane na paliwo biomasowe. 

 

 

 

 

 

Aktualności