22 marca 2021

Wymagania szczegółowe dla pośrednika w obrocie biomasą na cele energetyczne.

SWP-SNS:2015/Cześć 2, opisuje szczegółowe zasady odnośnie systemu SNS w obszarze oceny i kwalifikacji dostawców biomasy leśnej i nieleśnej AGRO, prowadzenia bilansu masy oraz weryfikacji pochodzenia biomasy dla pośredników w obrocie biomasą na cele energetyvzne.

Norma ta dotyczy między innymi podmiotów, które::

    • zajmują się skupem surowców od miejsc pierwotnego pozyskania,
    • Zajmują się skupem surowców od miejsc pierwotnego pozyskania i przetwarzaniem tych surowców,
    • zajmują się handlem biomasą bez magazynowania,
    • zajmują się handlem biomasą z magazynowaniem.

Wszystkie powyższe podmioty są zobligowane do gromadzenia dowodów potwierdzających pochodzenie surowców oraz prowadzenia bilansu masy z rozdzieleniem strumieni biomasy.  

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności