22 marca 2021

Wymagania szczegółowe dla wytwórcy energii elektrycznej lub energii elektrycznej i ciepła z biomasy wytwarzanej w instalacji odnawialnego źródła energii.

SWP-SNS:2015 / Część 1, opisuje szczegółowe zasady odnośnie systemu SNS w obszarze oceny i kwalifikacji dostawców biomasy leśnej i AGRO, prowadzenia bilansu masy oraz weryfikacji kwalifikowalności i pochodzenia biomasy dla wytwórców energii elektrycznej dla uzyskania świadectw pochodzenia tzw. zielonych certyfikatów.

Wytwórca energii poprzez określenie wymagań dostwom dla dostarczanej biomasy pod kątem jakości i dokumentowania pochodzenia, prowadzenie nadzoru nad dostawcami, prowadzenie oceny ryzyka i kwalifikacji, wykazuje należytą staranność i dbałość dla zapewnienia transparentności strumieni dostaw biomasy i ich źródeł pochodzenia.

 

 

 

 

 

 

Aktualności