22 listopada 2012

Recertyfikacja systemów zarządzania jakością.

(Biuletyn Informacyjny, Miesięcznik Informacyjny Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Zamościu, 2011 wrzesień).

 

Po raz szósty z naszym szpitalu odbył się audit zewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001, Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001, Systemu Zarządzania BHP wg PN-18001, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-ISO/IEC 27001:2007, Systemu HACCP wg CAC/RCP 1-1969, Rew 4 (2003). Certyfikaty w roku 2011 nadał Brytyjsko-Polski Instytut Certyfikacji i Szkoleń Sp. z o.o.

 

W okresie od 2006 do 2011 roku jednostką certyfikującą był TUV Rheinland Polska Sp. z o.o.. Obie firmy certyfikujące to znane i renomowane marki, świadczące usługi w Polsce i poza granicami naszego kraju. Obszarem auditu były usługi medyczne stacjonarne i ambulatoryjne w zakresie: diagnostyki, leczenia, pielęgnowania, rehabilitacji, profilaktyki, promocji zdrowia oraz dydaktyki sterylizacji i zbierania odpadów medycznych. W przypadku systemu HACCP audit obejmował zakres przygotowania i dystrybucji w systemie tacowym posiłków dla pacjentów Szpitala oraz sprzedaży konsumenckiej w bufecie. – „Spotkanie zamykające, wzorem lat poprzednich odbyło się w obecności kadry kierowniczej wszystkich grup zawodowych Szpitala. Kierownik zespołu Auditorów Zewnętrznych stwierdziła brak nawet małych niezgodności a występujące obszary do doskonalenia zostały przyjęte z pełną aprobatą.  Raport z auditu nadzoru i certyfikacji potwierdził ustalenia ze spotkania zamykającego. Brytyjsko-Polski Instytut Certyfikacji i Szkoleń udzielił Recertyfikacji naszemu szpitalowi. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim Pracownikom zaangażowanym w procesy wdrażania zintegrowanych systemów oceny jakości, za ich trud i niezłomność. To wszystko robimy dla dobra i bezpieczeństwa pacjenta” – mówi Urszula Taczała, Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości.

 

Aktualności