20 listopada 2012

Podejście Biznesowe w odniesieniu do Efektywności Energetycznej

(Energia i Środowisko, grudzień 2012, autor: dr Krystyna Stephens)

Obecnie państwa członkowskie UE zużywają wspólnie 17% światowej produkcji energii. Jeśli zużycie energii nie zostanie zredukowane, rosnące ceny energii, coraz większa zależność od importu energii oraz efekty zmian klimatycznych będą powodować negatywne skutki dla nas wszystkich.

czytaj dalej?

 

ISO 50001 Oczami auditora.

(Przemysł Zarządzanie Środowisko, 2012 styczeń-marzec, autor: dr Krystyna Stephens)

Nie wiem czy Państwo już zauważyli, ale zapanowała nowa moda. Ilekroć pisze się o efektywności energetycznej, podkreśla się, że aby ją osiągnąć, konieczne jest wprowadzenie nowej normy „System zarządzania energią – wymagania i zalecenia użytkowania – ISO 50001:2011”. Już nie ma żadnych wątpliwości, że na pewno energia jest teraz gorącym tematem. Ceny energii odnawialnej ciągle rosną. Jednocześnie coraz bardziej podwyższane są wymagania Unii Europejskiej dotyczące emisji gazów cieplarnianych przez zakłady przemysłowe. Jest oczywiste, że im więcej wykorzystujemy energii, tym większa jest ich emisja.

czytaj dalej?

 

System przeciwdziałania korupcji – czy warto go wdrażać?

(Przemysł Zarządzanie Środowisko, 2011 listopad-grudzień, autor: dr Krystyna Stephens)

 System przeciwdziałania korupcji to część systemu zarządzania, ukierunkowana na zapewnienie zaufania, że organizacja wdrożyła rozwiązania eliminujące lub w znacznym stopniu ograniczające możliwość występowania zjawisk korupcyjnych. Co więcej, rozwiązania te nadzoruje i doskonali.

czytaj więcej?

 

Recertyfikacja systemów zarządzania jakością.

(Biuletyn Informacyjny, Miesięcznik Informacyjny Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Zamościu, 2011 wrzesień).

Po raz szósty z naszym szpitalu odbył się audit zewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001, Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001, Systemu Zarządzania BHP wg PN-18001, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-ISO/IEC 27001:2007, Systemu HACCP wg CAC/RCP 1-1969, Rew 4 (2003). Certyfikaty w roku 2011 nadał Brytyjsko-Polski Instytut Certyfikacji i Szkoleń Sp. z o.o.

czytaj dalej?

 

Jakość w medycynie.

(Przemysł Zarządzanie Środowisko, 2011 maj-czerwiec, autor: dr Krystyna Stephens)
Znajdziesz różne definicje terminu „Jakość w medycynie”. Tymczasem w rzeczywistości dobór najodpowiedniejszej z nich zależy od naszej sytuacji – czy jesteśmy odbiorcą usługi, czy usługodawcą.
czytaj więcej?

 

BCM a płynność finansowa.

(Przemysł Zarządzanie Środowisko, 2011 styczeń-luty, autor: dr Krystyna Stephens)

Żyjemy obecnie z burzliwych czasach – zagrożenie ciągłości działania firm, zapaść kredytowa i dłuższy okres światowej recesji to nasza codzienność. Czy w nowej sytuacji BCM (Business Continuity Management) – zarządzanie ciągłością biznesu, jest luksusem, czy koniecznością, jeśli chcemy utrzymać płynność finansową?

czytaj dalej?

 

Auditor z pasją

(Przemysł Środowisko Jakość Zarządzanie, 2010 styczeń, autor: dr Krystyna Stephens)

„W moim przekonaniu to osoba, która powinna cechować się ogromną pasją zawodową, komunikatywnością i wreszcie umiejętnością przekazywania wiedzy merytorycznej w sposób rzeczowy i ciekawy” – mówi dr Krystyna Stephens. „Deklaruję, że personel mojej firmy to w stu procentach tacy właśnie ludzie”.

czytaj więcej?

 

Aktualności