12 czerwca 2013

PN-EN 15224 – Usługi sektora ochrony zdrowia, systemy zarządzania jakością, wymagania oparte na EN ISO 9001:2015

 

Europejska norma EN 15224 to norma zbudowana na bazie znanej już dobrze normy ISO 9001, z tą jednak różnicą, że o ile norma ISO 9001 jest bardzo ogólna i może znaleźć zastosowanie w każdej brażny i firmie każdej wielkości, o tyle nowa norma PN-EN 15224 jest skierowana tylko i wyłącznie do organizacji sektora medycznego.

Co ciekawe, nowa norma to dokładnie ISO 9001 + część dodatkowa przeznaczona tylko dla sektora ochrony zdrowia. Oznacza to że do znanych już elementów i punktów normy ISO 9001 dodane zostały dodatkowe wymagania, lub wyjaśnienia odnoszące się tylko do branży medycznej. Taka konstrukcja czyni tą normę bardzo przejrzystą i zrozumiałą dla organizacji związanych z ochroną zdrowia, odnosi się bowiem bezpośrednio do działalności jaką wykonują.

BPIC prowadzi certyfikację na zgodność z normą PN-EN 15224 oraz szkolenia z tego zakresu.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

 

 

 

 

Aktualności