14 listopada 2012

Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008

Kurs ten skierowany jest do kandydatów na Pełnomocników Systemu Zarządzania Jakością.

Szkolenie 2-dniowe

CELE:

 • Przygotowanie uczestników do profesjonalnego zarzadzania systemem zarządzania jakością w organizacji z wykorzystaniem odpowiednich metod;
 • Nauczenie się zasad interpretacji normy ISO 9001:2008 z punktu widzenia Pełnomocnika oraz sposobu prowadzenia auditu wewnętrznego;
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej opracowania dokumentacji systemowej, nadzorowania SZJ oraz skutecznej komunikacji z personelem;
 • Zdobycie certyfikatu „Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008”.

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE?

 • dla osób pełniących rolę/przygotowujących się do roli pełnomocnika SZJ,
 • dla osób prowadzących audity wewnętrzne,
 • dla tych, którzy będą auditowani i chcą znać ten proces.

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA:

 • wprowadzenie do systemów zarządzania i roli pełnomocnika ds. SZJ,
 • podejście procesowe, dokumentacja SZJ, nadzór nad dokumentacją i zapisami,
 • nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym,
 • audity wewnętrzne z punktu widzenia pełnomocnika ds. jakości,
 • reklamacje / działania korygujące i zapobiegawcze, przegląd przez kierownictwo,
 • system skutecznej komunikacji z personelem,
 • system certyfikacji.

PROGRAM SZKOLENIA:

 Dzień 1

    09.00 – 10.30 – Moduł 1: Wprowadzenie

    10:30 – 10.45 – Przerwa

    10:45 – 12.30 – Ćwiczenia i Warsztaty

    12:30 – 13:30 – Przerwa obiadowa

    13:30 – 15:30 – Moduł 2: Podejście procesowe, dokumentacja

    15:30 – 15:45 – Przerwa

    15:45 – 17:00 – Ćwiczenia

 Dzień 2

    09.00 – 10.30 – Moduł 3: Nadzór nad sprzętem kontrolno – pomiarowym

    10:30 – 10.45 – Przerwa

    10:45 – 12.30 – Moduł 4: Audity wewnętrzne, reklamacje, działania korygujące i zapobiegawcze

    12:30 – 13:30 – Przerwa obiadowa

    13:30 – 15:30 – Moduł 5: Komunikacja z personelem

    15:30 – 15:45 – Przerwa

    15:45 – 17:00 – System certyfikacji i zakończenie szkolenia

 

OCENA UCZESTNIKÓW

 • ciągła ocena postępów uczestnika z wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Uczestnikom, którzy pozytywnie zaliczą ćwiczenia wydany zostanie certyfikat ukończenia szkolenia „Pełnomocnik systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008”.

 

Aktualności