13 listopada 2012

,,Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakościąwg ISO 9001:2015?

Kurs ten skierowany jest do kandydatów na Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością oraz osób prowadzących lub planujących prowadzenie auditów wewnętrznych, które pragną zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą opracowania dokumentacji, nadzorowania SZJ oraz skutecznej komunikacji z personelem. Pragną rozwijać wiedzę z zakresu stosowania ISO 9001:2015 oraz oceniać skuteczność systemu zarządzania jakością w swojej firmie.

 

Szkolenie 2-dniowe (16h)

 

Cele:

 • Przygotowanie uczestników do profesjonalnego zarzadzania systemem zarządzania jakością w organizacji z wykorzystaniem odpowiednich metod;
 • Nauczenie się zasad interpretacji normy ISO 9001:2015 z punktu widzenia Pełnomocnika oraz sposobu prowadzenia auditu wewnętrznego;
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej opracowania dokumentacji systemowej, nadzorowania SZJ oraz skutecznej komunikacji z personelem;
 • Zdobycie certyfikatu „Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015”.

 

Dla kogo jest to szkolenie:

 • Dla osób pełniących rolę/ przygotowujących się do roli pełnomocnika SZJ,
 • Dla kadry kierowniczej,
 • Dla auditorów wewnętrznych
 • Dla tych, którzy będą auditowani i chcą znać ten proces

 

Zakres merytoryczny :

 • wprowadzenie do systemów zarządzania i roli pełnomocnika ds. SZJ,
 • podejście procesowe, dokumentacja SZJ, nadzór nad dokumentacją i zapisami,
 • nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym,
 • audity wewnętrzne z punktu widzenia pełnomocnika ds. jakości,
 • reklamacje / działania korygujące i zapobiegawcze, przegląd przez kierownictwo,
 • system skutecznej komunikacji z personelem,
 • system certyfikacji.

Program szkolenia:

 

Dzień 1

 

    09.00 – 10.30 Moduł 1: Wprowadzenie;

 

    10:30 – 10.45  Przerwa;

 

    10:45 – 12.30  Ćwiczenia i Warsztaty;

 

    12:30 – 13:30  Przerwa obiadowa;

 

    13:30 – 15:30  Moduł 2: Podejście procesowe, dokumentacja;

 

    15:30 – 15:45  Przerwa;

 

    15:45 – 17:00  Ćwiczenia.

 

 Dzień 2

 

    09.00 – 10.30  Moduł 3: Nadzór nad sprzętem kontrolno ? pomiarowym;

 

    10:30 – 10.45  Przerwa;

 

    10:45 – 12.30  Moduł 4: Audity wewnętrzne, reklamacje, działania korygujące i zapobiegawcze;

 

    12:30 – 13:30 Przerwa obiadowa;

 

    13:30 – 15:30 Moduł 5: Komunikacja z personelem;

 

    15:30 – 15:45 Przerwa;

 

    15:45 – 17:00  System certyfikacji i zakończenie szkolenia.

 

OCENA UCZESTNIKÓW

Ciągła ocena postępów uczestnika z wiedzy teoretycznej i praktycznej.

 

Uczestnikom, którzy pozytywnie zaliczą ćwiczenia wydany zostanie certyfikat ukończenia szkolenia Pełnomocnik systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015″.

 

Forma szkolenia
wykład, ćwiczenia, warsztaty, konsultacje – program i czas trwania 2-dni lub do uzgodnienia przy szkoleniu zamkniętym- dedykowanym.  

Aktualności