13 listopada 2012

,,Ochrona Danych Osobowych?

 

Ustawa o ochronie danych osobowych ma na celu przede wszystkim chronić osoby fizyczne, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez różne podmioty, instytucje, organizacje. Organizacje pozarządowe, tak samo jak inne podmioty, w różnych sytuacjach mogą posiadać dane osobowe, czy to swoich członków, podopiecznych, darczyńców, czy współpracowników, pracowników itp..

Zapraszamy na szkolenie pt. ,,Ochrona Danych Osobowych?.

 

Szkolenie 1-dniowe (8h)

Cele:
Celem szkolenia jest zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych w miejscu pracy, poprzez podniesienie świadomości ochrony danych osobowych pracowników. Dodatkowo, uczestnictwo w szkoleniu zapewni spełnienie podstawowej wytycznej GIODO, nakazującej aby do przetwarzania danych osobowych były dopuszczone wyłącznie osoby uprzednio przeszkolone z przedmiotowej tematyki. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

Dla kogo jest to szkolenie:
Wszyscy pracownicy przetwarzający dane osobowe. W szczególności pracownicy przetwarzający dużą liczbę danych, pracownicy przetwarzający dane wrażliwe oraz osoby zajmujące się obsługą klienta (np. pracownicy działów kadr, marketingu, IT, telemarketingu).

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:

  • Poprawa bezpieczeństwa w firmie poprzez zwiększenie standardów ochrony danych osobowych.
  • Zapoznanie się z zagadnieniami w dziedzinie problematyki ochrony danych osobowych wraz z otrzymaniem praktycznych zaleceń i wskazówek w zakresie legalnego przetwarzania danych osobowych.
  • Usystematyzowanie wiedzy z zakresu zabezpieczania dokumentacji zawierającej dane osobowe.
  • Zdobycie umiejętności umożliwiających opracowanie i wprowadzenie dokumentacji niezbędnej przy przetwarzaniu danych osobowych.
  • Naświetlenie obrazu spodziewanych zmian w regulacjach ochrony danych osobowych, w tym związanych z ustawodawstwem unijnym.

Program szkolenia:

Dzień 1
8.00 ? Rozpoczęcie szkolenia
1. Informacje podstawowe w zakresie ODO
? Źródła prawa
? Definicje ustawowe i zakres działania ustawy
? Prawa i obowiązki leżące po stronie przedsiębiorstwa, któremu powierzono przetwarzanie Danych Osobowych.
? Nadchodzące zmiany prawa
2. Incydenty bezpieczeństwa w zakresie ODO.
3. Zagrożenia i sankcje
? Dlaczego chronimy informacje?
? Zagrożenia bezpieczeństwa informacji
? Kontrola GIODO. Co może nam grozić?
4. Zastosowanie ODO.
? Umowy przyjęcia do przetwarzania Danych Osobowych klientów
? Wsparcie dla klientów
? Zabezpieczenie danych
? Zasady nadawania uprawnień ? upoważnienia do przetwarzania danych
? Bezpieczne przetwarzanie powierzonych zbiorów Danych Osobowych
? Jak powinniśmy chronić informacje?
5. Doskonalenie w zakresie ODO.
16.00- Wręczenie certyfikatów i koniec szkolenia

 

Uczestnikom wydany zostanie certyfikat ukończenia szkolenia „Ochrona Danych Osobowych”.

 

Forma szkolenia
wykład, warsztaty, konsultacje – program i czas trwania 1-dzień lub do uzgodnienia przy szkoleniu zamkniętym- dedykowanym.

Aktualności