23 lutego 2021

Norma ISO 9001 określa kryteria dla systemu zarządzania jakością. Może być stosowana przez każdą organizację, dużą lub małą, niezależnie od obszaru jej działania. W rzeczywistości istnieje ponad milion firm i organizacji w ponad 170 krajach posiadających certyfikat ISO 9001.
Norma ta opiera się na szeregu zasad zarządzania jakością, w tym silnym zorientowaniu na klienta, motywacji i implikacji najwyższego kierownictwa, podejściu procesowym i ciągłym doskonaleniu.
Celem wdrożenia systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 jest zapewnienie powtarzalnej jakości dostarczanych wyrobów lub usług, ciągłe doskonalenie i tym samym korzyści biznesowe.
Celem certyfikacji wg ISO 9001 jest potwierdzenie przez niezależną organizację spełnienia wymagań normy, oraz uzyskanie certyfikatu i symbolu certyfikacji który certyfikowany podmiot może wykorzystywać w celu promocji swoich usług lub produktów.

Korzyści z posiadania systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:
– powtarzalna, wysoka jakość usług,
– ciągłe monitorowanie potrzeb klienta,
– wzrost satysfakcji klienta,
– ograniczenie liczby reklamacji,
– identyfikacja obszarów wymagających doskonalenia,
– optymalizacja procesów i uporządkowanie dokumentacji wewnętrznej,

Dodatkowe korzyści z certyfikacji:
– Uzyskanie certyfikatu poświadczającego posiadanie wdrożonego SZJ,
– Możliwość promocji poprzez jakość,
– Możliwość udziału w wielu przetargach i postępowaniach ofertowych,
– Możliwość aplikowania jako dostawcy wielu większych organizacji.

 

 

 

 

 

 

Aktualności