16 listopada 2012

ISO 9001:2015 – System zarządzania jakością (SZJ)

Czym jest jakość?

Jakość to spełnienie oczekiwań klienta. Norma ISO 9001 zawiera wymagania dotyczące identyfikacji tych oczekiwań, oraz stworzenia systemu zapewniającego powtarzalne dostarczanie klientowi usługi lub produktu właśnie o wysokiej jakości. Norma zawiera między innymi wymagania dotyczące samodoskonalenia organizacji oraz podejścia opartego na analizie ryzyka.

W znowelizowanej wersji z roku 2015 zmniejszone zostały wymagania dotyczące obowiązkowej dokumentacji, pozostawiąjąc organizacjom więcej swobody w tym zakresie.

Norma ISO 9001 jest rdzeniem dla pozostałych norm ISO takich jak ISO 14001 czy ISO 27001. Zawiera się również w całości w rozszerzonych normach np. IATF 16949 (jakość w motoryzacji) czy ISO 9100 (jakość w lotnictwie).

Korzyści związane z posiadaniem certyfikowanego systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 to:

– Podniesienie poziomu zadowolenia klienta, poprawna identyfikacja i ciągły monitoring wymagań klienta;

– Poprawa wydajności operacyjnej oraz zmniejszenie strat;

– Usprawnienie procesów oraz ich ciągłe doskonalenie;

– Efektywniejsza komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna;

– Przejrzyste określenie odpowiedzialności, uprawnień i celów personelu;

– Wzmocnienie reputacji i marki oraz zmniejszenie barier handlowych;

– Przewaga konkurencyjna – firma wykazuje poprzez certyfikat że dba o jakość i poddaje się corocznej niezależnej ocenie w celu zapewnienia spełnienia wymagań klientów.

– Certyfikat ISO 9001 jest często warunkiem koniecznym przystąpienia do postępowań przetargowych.

W przypadku zainteresowania certyfikacją prosimy o kontakt, nasz personel chętnie wytłumaczy Państwu wszelkie aspekty związane z procesem certyfikacji i pokieruje Państwa na właściwą ściężkę.

Aktualności