30 marca 2013

ISO 22301  ? System Zarządzania Ciągłością Biznesu

 ISO 22301 opisuje, w jaki sposób opracować, wdrożyć oraz doskonalić system zarządzania ciągłością działania, aby zapewnić bezpieczeństwo organizacji w przypadku niepożądanych wydarzeń. W nowej normie występuje kilka różnic dotyczących, wymagań dotyczących planów ciągłości działania, procedur reagowania i planów odbudowy. Są one bardziej szczegółowe.

Standard ISO 22301 pomaga stworzyć organizację odporną na ryzyka utraty zdolności funkcjonowania. Umożliwia zmodyfikowanie sposobu zarządzania organizacją uwzględniając zarówno krytyczność procesów, jak i wymagania klientów w odniesieniu do niezawodności. Pozwala skutecznie reagować na sytuacje. Zdolność zapewnienia ciągłości funkcjonowania niezależnie od występujących zdarzeń jest jednym z najważniejszych elementów budowania silnej organizacji.

Zarządzanie ciągłością działania, odnosi się do przeciwdziałania zagrożeniom lub problemom, które powstają w organizacji lub w jej otoczeniu. Najczęściej myśli się o pożarach, powodziach, trzęsieniach ziemi, aktach terroryzmu. Trzeba jednak patrzeć szerzej, bowiem jest więcej czynników krytycznych dla funkcjonowania organizacji, na przykład:

 • utrata mediów – prądu, gazu, wody,
 • utrata łączy telekomunikacyjnych lub dostępu do Internetu,
 • utrata płynności finansowej,
 • strata pracowników na stałe (np. dużo osób wyjeżdżających na dłuższy czas zagranicę) lub nawet tymczasowo (np. spowodowana epidemią grypy lub inną chorobą zakaźną),
 • incydent związany ze zdrowiem klientów (wypuszczenie zatrutych, przeterminowanych lub w inny sposób niezgodnych wyrobów na rynek),
 • strajki.

Główne elementy tej normy to:

 • ogólne wymagania,
 • ustalenie i zarządzanie BCM,
 • ugruntowanie BCM w kulturze organizacyjnej,
 • zrozumienie organizacji,
 • dokumentacja i zapisy wymagane w BCM,
 • wdrożenie i funkcjonowanie BCM,
 • monitorowanie i przegląd BCM,
 • utrzymywanie i doskonalenie BCM.

Korzyści związane z posiadaniem certyfikowanego systemu zarządzania ciągłością działania wg ISO 22301 to:

 1. zwiększenie stabilności i elastyczności organizacji w obliczu zagrożeń,
 2. poprawa zdolności do utrzymywania ciągłości procesów w sytuacjach awaryjnych,
 3. zwiększenie zaufania partnerów biznesowych do organizacji, wynikające z zastosowania metod nadzoru i zmniejszania ryzyka biznesowego, zgodnie z najnowszymi normami,
 4. zapewnienie sprawdzonej metody przywracania dostarczania najważniejszych produktów i usług do ustalonego poziomu w określonym czasie od zakłócenia,
 5. zapewnienie sprawdzonej zdolności zarządzania zakłóceniami i ochrony reputacji i marki,
 6. stworzenie wizerunku firmy przygotowanej na nieprzewidziane zdarzenia i tym samym chroniącej swoich pracowników oraz klientów przed nieprzewidzianymi zdarzeniami.

Prepare for the worst, don’t hope for the best!

 

 

Aktualności