20 listopada 2012

ISO 22000 System zarządzania bezpieczeństwem żywności

ISO 22000 jest to międzynarodowa norma, określająca wymagania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, która ujednolica tryb postępowania w tym zakresie. Zawiera wymagania dla przedsiębiorstw biorących udział w łańcuchu żywnościowym. Norma jest zatem skierowana do producentów żywności, hurtowników, detalistów spożywczych oraz branży hotelarskiej/restauracyjnej oraz firm powiązanych, na przykład takich zajmujących się: transportem, dystrybucją, magazynowaniem, produkcją opakowań oraz materiałów mających kontakt z żywnością itd.

Co obejmuje norma ISO 22000:2005?
ISO 22000 łączy wymagania higieny w zakładach spożywczych z:

 • wymaganiami systemu HACCP (zgodnego z Codex Alimentarius),
 • dobrymi praktykami (Produkcyjnymi, Higienicznymi, Cateringowymi, Dystrybucyjnymi itp.),
 • systemem zarządzania,
 • komunikacją w łańcuchu żywnościowym,
 • kontrolą procesu.

Norma ISO 22000 wymaga, aby organizacja wdrażająca:

 1. określiła programy wstępne zapewniające odpowiednie środowisko produkcji,
 2. identyfikowała wszystkie zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności,
 3. zarządzała wszystkimi zidentyfikowanymi zagrożeniami, a w szczególności tymi, które zostały uznane za krytyczne,
 4. mierzyła i monitorowała rezultaty zarządzania zagrożeniami poprzez programy operacyjne i plany HACCP,
 5. zidentyfikowania zagrożenia podczas procesu produkcji i podejmowała korekcje oraz działania korygujące,
 6. walidowała skuteczność stosowanych środków nadzoru nad zidentyfikowanymi zagrożeniami,
 7. zdefiniowała system postępowania z reklamacjami,
 8. zdefiniowała system postępowania z produktem niezgodnym znajdującym się zarówno wewnątrz firmy, jak i na rynku,
 9. Identyfikowała i spełniała wszystkie przepisy prawne.

Korzyści związane z posiadaniem certyfikowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności to:

 1. podwyższenie bezpieczeństwa żywności,
 2. spełnienie międzynarodowych wymagań prawnych,
 3. wzrost efektywności i produktywności poprzez usystematyzowanie wszystkich działań,
 4. optymalizację wykorzystania zasobów, zarówno wewnętrznych jak i w skali całego łańcucha dostaw,
 5. polepszenie jakości wyrobów,
 6. zmniejszenie kosztów związanych z wyrobem niezgodnym,
 7. poprawa wizerunku firmy i wzrost zaufania klientów.
 8. mechanizmy normy mogą stosować wszelkie firmy prowadzące działalność na całym świecie i zajmujące dowolne miejsce w łańcuchu dostaw żywności,
 9. norma obejmuje większość wymagań standardów bezpieczeństwa stosowanych przez sprzedawców detalicznych żywności,
 10. wdrożenie normy pozwala na komunikowanie się w zakresie zagrożeń z partnerami w łańcuchu dostaw.

PROWADZIMY SZKOLENIA I CERTYFIKACJĘ według normy ISO 22000.

Aktualności