1 marca 2021

ISO 14001: 2015 określa wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego, które organizacja może wykorzystać w celu poprawy swoich wyników w zakresie ochrony środowiska. ISO 14001: 2015 jest przeznaczona do stosowania przez organizację, która chce zarządzać swoimi aspektami środowiskowymi w sposób systematyczny.

ISO 14001: 2015 pomaga organizacji osiągnąć zamierzone wyniki jej systemu zarządzania środowiskowego, które zapewniają wartość dla środowiska, samej organizacji i zainteresowanych stron. Zgodnie z polityką środowiskową organizacji, zamierzone rezultaty systemu zarządzania środowiskowego obejmują:
? Poprawę efektywności środowiskowej;

? Wypełnienie zobowiązań dotyczących zgodności;

? Osiągnięcie celów środowiskowych.

ISO 14001: 2015 ma zastosowanie w każdej organizacji, niezależnie od wielkości, rodzaju i charakteru.

 

 

 

Aktualności