20 listopada 2012

HACCP Analiza Ryzyka i Kontrola Punktów Krytycznych

 

HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point, czyli Analiza Zagrożeń Krytycznych Punktów Kontroli, jest to system, który obowiązuje w Polsce zgodnie z Rozporządzeniem Nr. 852/2004 od 1/1/2006. Wymagane jest, aby we wszystkich zakładach produkcyjnych i obrotu żywnością, z wyłączeniem małych przedsiębiorstw (zgodnie z ich definicją w ustawie: „Prawo działalności gospodarczej”) wdrożony był system HACCP.


System HACCP opracowano w celu rozpoznania i kontroli zagrożeń, które mogą pojawić się w jakimkolwiek momencie procesu produkcji i składowania żywności. System HACCP pomaga organizacjom skupić uwagę na problemach wpływających na bezpieczeństwo żywności, identyfikując niebezpieczeństwa i definiując limity krytyczne w określonych punktach procesu produkcyjnego.

 

Co obejmuje HACCP?

System HACCP jest oparty na siedmiu zasadach uznanych międzynarodowo przez liczne kraje, które określają jak udoskonalać, realizować i utrzymywać skuteczność systemu, zapewniającego produkcję bezpiecznej żywności w oparciu o podstawowe założenia identyfikacji, oceny i nadzorowania zagrożeń istotnych dla bezpieczeństwa żywności. Siedem zasad systemu HACCP to:

 • rozpoznać możliwe zagrożenia i środki dla ich kontroli,
 • określić Kontrolne Punkty Krytyczne (CCPs), gdzie muszą być zachowane szczególne środki ostrożności ,
 • ustalić krytyczne granice, które muszą być przestrzegane, aby CCP znajdowały się pod kontrolą,
 • ustalić system nadzorowania kontroli w CCP,
 • opracować działania naprawcze, które podejmuje się w przypadku utraty kontroli nad CCP,
 • ustalić postępowanie sprawdzające, czy system HACCP działa prawidłowo,
 • opracować odpowiednią dokumentację i system zapisów.

Korzyści związane z posiadaniem certyfikowanego systemu HACCP to:

 1. łatwy do zastosowania i zrozumienia,
 2. zapobiega problemom w uzyskaniu bezpiecznego produktu,
 3. przewiduje możliwe zagrożenia, a nie opiera się na doświadczeniu wynikającym z niepowodzeń,
 4. gromadzi środki i pomoc w obszarach zagrożenia,
 5. ogranicza potrzebę końcowej kontroli wyrobu,
 6. może być zastosowany w różnej wielkości zakładach produkcji żywności,
 7. daje konsumentom pewność bezpieczeństwa procesu produkcyjnego;
 8. pozwala przedsiębiorcom spełnić wymagania prawne produkcji bezpiecznej żywności,
 9. systemowe podejście do udoskonalania skutecznego nadzoru i kontroli,
 10. może być zastosowany na wszystkich etapach procesu produkcji żywności i obrotu nią,
 11. stanowi on dla kupujących, konsumentów, organów administracji publicznej i organizacji handlowych potwierdzenie że systemy kontroli zapewniających bezpieczeństwo produkcji żywności są stosowane.

PROWADZIMY SZKOLENIA I CERTYFIKACJĘ według HACCP.

 

Aktualności