13 listopada 2012

,,Dostosowanie Systemu Zarządzania Jakością do wymagań ISO 9001:2015?

 

We wrześniu 2015r. ukazała się nowa wersja normy ISO 9001 i ISO 14001. Nowe wydanie niesie ze sobą wiele istotnych zmian dotyczących miedzy innymi zarzadzania ryzykiem, wiedza, dokumentacja itp.

W związku z tym chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić na szkolenie z

,,Dostosowania Systemu Zarządzania Jakością do wymagań ISO 9001:2015?

 

Szkolenie 2-dniowe (16h)

Cele:

 

?        Zapoznanie się z różnicami między ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015;

?        Przekazanie informacji o sposobie wprowadzania etapami zmian w ISO 9001

?        Przedyskutowanie sposobów interpretacji nowych wymagań ISO 9001,

?        Przedyskutowanie jakie działania powinien podjąć pełnomocnik, aby dostosować organizację do nowej wersji normy ISO 9001:2015

 

Dla kogo jest to szkolenie:

?        Dla osób pełniących rolę pełnomocnika SZJ,

?        Dla kadry kierowniczej,

?        Dla auditorów wewnętrznych oraz wiodących ,

?        Dla tych, którzy będą auditowani i chcą znać ten proces

 

Zakres merytoryczny :

?        Różnice między ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015;

?        Określenie kontekstu SZJ;

?        Zdefiniowanie zakresu i granic systemu;

?        Zarządzania ryzykiem;

?        Praktyczne aspekty zarządzania wiedzą;

?        Nowe podejście do zasad związanych z zarządzaniem dokumentacją i zapisami;

?        Określenie roli i działań osób odpowiedzialnych za nadzór i funkcjonowanie systemu;

?        Etapy i działania związane z dostosowaniem do wymagań nowej normy;

?        Monitorowanie i doskonalenie SZJ;

  

Program szkolenia:

 

Dzień 1:

8:00- Wprowadzenie do szkolenia,

8:30- Różnice pomiędzy norma ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015,

9:30- Określenie kontekstu Systemu Zarządzania Jakością,

10:00- Przerwa 

10:15- Definiowanie zakresu i granic systemu,

11:15– Podejście do zarządzania ryzykiem w systemie:

ü  metody zarządzania ryzykiem i ich wdrożenie- ćwiczenia, cz.1;

12:00- Przerwa na lunch

12:45- Podejście do zarządzania ryzykiem w systemie:

ü  metody zarządzania ryzykiem i ich wdrożenie- ćwiczenia, cz.2;

13:40– Praktyczne aspekty zarządzania wiedzą,

14:40– Nowe podejście do zasad związanych z zarządzaniem dokumentacją i zapisami,

15:00- Przerwa

15:15- Rola i działania osób odpowiedzialnych za nadzór i funkcjonowanie systemu,

16:00- Podsumowanie dnia pierwszego.

 

Dzień 2:

8:00– Etapy i działania związane z dostosowaniem się do wymagań nowej normy ISO 9001:2015,

ü  projekt dostosowania- Ćwiczenia, cz.1

10:00- Przerwa

10:15- Etapy i działania związane z dostosowaniem się do wymagań nowej normy ISO 9001:2015,

ü  projekt dostosowania- Ćwiczenia, cz.2

12:00- Przerwa na lunch

12:45- Audit wewnętrzny wg wymagań nowej normy,

ü  Rola i kompetencje auditorów wewnętrznych

13:50- Wymagania dotyczące monitorowania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością,

14:50- System certyfikacji,

15:00- Przerwa

15:15- Podsumowanie szkolenia ? pytania,

15:30- Wręczenie certyfikatów.

 

Uczestnikom wydany zostanie certyfikat ukończenia szkolenia „Dostosowanie Systemu Zarządzania Jakością do wymagań ISO 9001:2015”.

 

Forma szkolenia 
wykład, ćwiczenia, warsztaty, konsultacje – program i czas trwania 2-dni lub do uzgodnienia przy szkoleniu zamkniętym.

Aktualności