1 lutego 2013

DROPS ? ?Krople drążą skałę?
(Doskonalenie, Rozwiązywanie problemów, Proces, Sterowanie, Narzędzia)

 

Jeśli firma ? Twoja firma: duża, średnia czy mała ma problemy, ponosi straty, grozi jej przegrana w rywalizacji z konkurencją, a Ty nie masz sprawdzonego pomysłu co zrobić, a jednocześnie czujesz, że dotychczas było dobrze, a teraz coś jest nie tak ?

 

To Szkolenie jest dla Ciebie,

 

Szkolenie umożliwiające metodyczne, udokumentowane i skuteczne doskonalenie oraz rozwiązywanie problemów trapiących Organizację, oparte jest na metodyce opracowanej przez amerykański Instytut Jurana.
Wybitnie analityczne podejście do problemów umożliwia wypracowanie optymalnych rozwiązań.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy, oraz wyrobienie umiejętności dotyczących doboru a następnie bezbłędnego stosowania właściwych narzędzi jakości. Możliwe jest także poznanie cech pozwalających na skuteczne sprawowanie przywództwa w zespołach doskonalących jakość.

Duża liczba wielowariantowych ćwiczeń podnosi atrakcyjność szkolenia dla uczestników zainteresowanych problematyką doskonalenia i rozwiązywania problemów zarówno w dziedzinie procesów produkcyjnych, jak i usługowych z różnych branż.

Bogate w przykłady materiały szkoleniowe umożliwiają również uczestnikom o większym doświadczeniu, samodzielne przyswojenie treści będących przedmiotem szkolenia.

 

Dla kogo jest to szkolenie:
? Biznesmeni i menedżerowie dążący do zmniejszania kosztów, zwiększania konkurencyjności swoich firm lub instytucji i ugruntowania pozycji na rynku;
? Przedstawiciele kierownictwa odpowiedzialni za Systemy Zarządzania w Organizacjach; 
? Auditorzy Systemów Zarządzania;
? Właściciele procesów;
? Konsultanci Systemów Zarządzania; 
? Specjaliści uczestniczący w projektowaniu, nadzorowaniu i realizacji procesów tworzących Systemy Zarządzania.

 

Zakres merytoryczny szkolenia:
? Metodyka doskonalenia i rozwiązywania problemów;
? Dobór i stosowanie właściwych narzędzi jakości;
? Identyfikacja i unikanie błędów;
? Dokumentowanie działań;
? Wnioskowanie;
? Ustalanie priorytetów.

Poprzednie doświadczenia:
Wcześniejsze zetknięcie się z problematyką wdrażania, utrzymania, auditowania Systemów Zarządzania mogłoby okazać się pomocne w zrozumieniu procesów doskonalenia i rozwiązywania problemów, jednakże brak takich doświadczeń nie stanowi przeszkody w uczestnictwie w szkoleniu.

Ocena uczestników:
Uczestnikom po szkoleniu zostaną wydane certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu DROPS (Doskonalenie, Rozwiązywanie problemów, Proces, Sterowanie, Narzędzia)

 

Czas trwania szkolenia:
5 dni.

Aktualności