22 listopada 2012

Auditor z pasją
(Przemysł Środowisko Jakość Zarządzanie, 2010 styczeń, autor: dr Krystyna Stephens)

„W moim przekonaniu to osoba, która powinna cechować się ogromną pasją zawodową, komunikatywnością i wreszcie umiejętnością przekazywania wiedzy merytorycznej w sposób rzeczowy i ciekawy” – mówi dr Krystyna Stephens. „Deklaruję, że personel mojej firmy to w stu procentach tacy właśnie ludzie”.

 

 

Co mogłaby Pani opowiedzieć o swojej drodze zawodowej?

 

Po ukończeniu doktoratu i dwuletniego stażu pracy w firmie chemicznej Johnson Matthey PLC, w 1999r. rozpoczęłam pracę w BSI (Brytyjskim Instytucie Normalizacji). W pierwszych latach w BSI zajmowałam stanowiska auditorskie. Pracowałam również jako wykładowca systemów zarządzania na całym świecie w różnych branżach przemysłu. To podniosło moje kwalifikacje, co umożliwiło mi dalszy rozwój kariery. W związku z zainteresowaniem systemami zarządzania jakością na polskim rynku, w ramach programów PHARE zostałam zaproszona do Polski jako jeden z pierwszych zagranicznych ekspertów i wykładowców z tego zakresu. Rozpoczęłam szkolenie przyszłych polskich kadr systemów zarządzania jakością. Stało się to niesamowitym doświadczeniem, bo wtedy ludzie w Polsce byli ogromnie zainteresowani tym tematem i odczuwali wielki entuzjazm dotyczący nowych systemów. Często wykłady szkoleniowe kończyły się o 2.00-3.00 z nocy, co potwierdzało chęć zdobycia nowej wiedzy i działania zgodnego ze standardami obowiązującymi w Europie i na Świecie. Właśnie ten entuzjazm wyzwolił we mnie przekonanie, że muszę przyjechać do Polski, aby móc rozwijać systemy zarządzania jakością w kraju swoich przodków, w którym zawsze pragnęłam pracować.

 

 

Otrzymałam zgodę na zorganizowanie tutaj oddziału BSI i przez 12 lat go prowadziłam. Odniósł on wiele sukcesów, z czasem swoją działalnością objął kraje nadbałtyckie, Czechy, Słowację, Rumunię i miał wiodącą pozycję wśród oddziałów w grupie BSI. Na polski rynek (jako jedyny z całej grupy europejskich oddziałów BSI) zostały wprowadzone nowe produkty, takie jak weryfikacja raportów gazów cieplarnianych oraz badania i opiniowania sprawozdań przedsiębiorstw energetycznych występujących o uzyskanie świadectw pochodzenia z kogeneracji, które były akredytowane przez PCA (Polskie Centrum Akredytacji).

 

 

Potem uzyskałam awans na stanowisko dyrektora zgodności i ryzyka dla kontynentalnej Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (Compliance & Risk Manager, CEMEA). Podczas pełnienia tej funkcji uzyskałam doświadczenie kierowania systemem zarządzania jakością w grupie BSI. Jednak liczne biura na rozległym terenie oznaczały życie „na walizkach” i ciągłe podróże. Ta sytuacja stała się powodem do podjęcia decyzji, by rozpocząć nowa drogę zawodową.

 

Od grudnia pracuję więc jako dyrektor zarządzający w nowo powołanej na terenie Polski firmie o nazwie BPIC Sp. z o.o. (Brytyjsko-Polski Instytut Certyfikacji i Szkoleń).

 

 

Dlaczego postanowiła Pani pracować w nowo powołanej jednostce certyfikującej i szkoleniowej?

 

Długo rozważałam jak dalej postąpić. Kiedy zakończyłam karierę zawodową w BSI, chciałam mieć znaczący wpływ na strategię certyfikacji i strategię jednostki certyfikacyjnej. Dlatego uważałam, że najsłuszniejsze będzie podjąć pracę w nowej jednostce, którą można będzie ukształtować tak, aby korzystała tylko z najlepszych zasad. Uważam, że certyfikacja systemów zarządzania jest bardzo ważnym momentem w życiu każdej firmy, która się tego podejmuje, jednak z przykrością stwierdzam, iż proces ten bardzo często zostaje uproszczony, w wyniku czego wielu klientów nie czerpie z certyfikacji podstawowych korzyści. Skutkuje to również tym, że certyfikacja zaczyna być postrzegana jako „zło konieczne” w firmach, od których rynek tego wymaga, lub uznawana za niepotrzebny balast przez firmy, którym takich wymagań się nie stawia.

 

 

Czym ta jednostka będzie różniła się od innych?

 

Nasza strategia działania oparta jest na zasadzie organizacji godnej zaufania. Zapewniamy wysoki poziom usług szkoleniowych i certyfikacji, prowadzonych w sposób rzetelny i zrozumiały na każdym etapie postępowania, a przede wszystkim skutkujący pozytywnymi zmianami u klientów dążących do ciągłego doskonalenia jakości świadczonych usług. BPIC Sp. z o.o. zaprosił do współpracy wysoce wyspecjalizowany personel auditorski i szkoleniowy, który w umiejętny sposób stosuje w swej pracy zasady brytyjskiego pragmatyzmu, co pomoże klientom zoptymalizować ich system zarządzania.

 

 

W tej jednostce zamierzam też prowadzić część pracy auditorskiej i szkoleniowej osobiście, przede wszystkim dlatego, że uważam że każdy powinien robić to, w czym jest najlepszy i przekazać swoją wiedzę i doświadczenie młodszemu pokoleniu. W ten sposób będzie odbywał się ciągły rozwój i doskonalenie. Ponadto chcę mieć osobisty kontakt z klientem, aby bezpośrednio diagnozować jego potrzeby i odpowiednio modyfikować strategię BPIC Sp. z o.o. (naturalnie, jeśli będzie to potrzebne). Zawsze promowałam i nadal promuję partnerski stosunek do klientów, który owocuje wymianą doświadczeń, a tym samym stanowi podstawę osiągnięcia sukcesu w postaci właściwie stworzonej dokumentacji certyfikowanej firmy. Niestety z moich obserwacji wynika, że wielu auditorów nie podziela takiej opinii, tworząc sztuczny dystans, a w rezultacie doprowadza do niechęci do systemu certyfikowania.

 

Łatwiej bowiem oceniać, niż być ocenianym. W moim przekonaniu auditor to osoba, która powinna cechować się ogromną pasją zawodową, komunikatywnością i wreszcie umiejętnością przekazywania wiedzy merytorycznej w sposób rzeczowy i ciekawy. Auditor jest przecież adwokatem i promotorem systemów zarządzania. Przykro mi stwierdzić, że na dzień dzisiejszy brakuje takich pasjonatów, ale deklaruję, że personel mojej firmy to w stu procentach tacy właśnie ludzie.

 

 

A jak wygląda to w przypadku szkoleń?

 

Uważam, że doskonalenie kompetencji personelu poprzez szkolenia jest kluczowym aspektem prowadzenia systemu zarządzania i tym samym prowadzenia firmy. W swojej karierze prowadziłam szkolenia z zakresu systemów zarządzania i auditowania w różnych krajach na świecie, od Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, państw europejskich do krajów afrykańskich i Bliskiego Wschodu. Niezależnie od Państwa, w którym prowadziłam szkolenie występują oczywiste zbieżności: pracodawcy chcą, aby personel ukończył szkolenie jak najszybciej i by szkolenie było jak najtańsze – czyli mają na względzie czynniki ekonomiczne. Jednak skutki szkoleń spełniających wyżej wymienione kryteria są często odwrotne: tracą one na jakości lub nawet wprowadzają uczestników w błędne myślenie. A to może mieć poważne konsekwencje dla firmy, zwłaszcza jeśli błędy są przekazywane i wprowadzane w firmie. Przykładowo w jednej z firm, którą auditowałam, wzorcowane zostały wszystkie urządzenia pomiarowe (około 5000) tylko dlatego, że specjalista wyniósł taką informację ze szkolenia, a tak na prawdę w tym przypadku, wzorcowanie powinno dotyczyć urządzeń, które miały bezpośredni wpływ na jakość, co dawało około 50 urządzeń. Przede wszystkim należy zastanowić się, jakie są potrzeby szkoleniowe naszej kadry i firmy.

 

 

Zatem co wyróżnia szkolenia prowadzone przez BPIC Sp. z o.o.?

 

W BPIC Sp. z o.o. szkolenia skupiają się na intensywnych zajęciach, w trakcie których uczestnik zdobywa wiedzę poprzez połączenie aktywnych wykładów, ćwiczeń warsztatowych i otwartych dyskusji. Uczestnictwo w szkoleniu daje również możliwość poznania ludzi reprezentujących przedsiębiorstwa o podobnym charakterze. Szkolenia są prowadzone prze wykładowców najwyższej klasy, ze znaczącym doświadczeniem w branży. Wszyscy są również auditorami co oznacza, że rozumieją problemy kursantów i są w stanie odpowiadać na ich pytania, czerpiąc ze swojego praktycznego doświadczenia.

 

Pomimo że firma jest nowa, współpracujemy  i zatrudniamy tylko doświadczonych wykładowców. Czerpiąc z mojego doświadczenia, współpracujemy z renomowanymi klientami na całym świecie i obserwujemy stale rosnące zapotrzebowanie na szkolenia i certyfikację.

 

 

Co BPIC Sp. z o.o. oferuje na rynku polskim?

 

Normy, według których prowadzimy certyfikację i szkolenia, są wymienione poniżej, ale tak naprawdę nowość tkwi w podejściu do norm i do ich auditowania. Produkty, które oferujemy, to certyfikacje na zgodność z normami:

 

  • ISO 9001:2008 – System Zarządzania Jakością
  • ISO 14001:2004 – System Zarządzania Środowiskowego
  • OHSAS 18001:2007 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
  • ISO 22000:2005 – System Zarządzania Bezpieczeństwem żywności
  • HACCP – Analiza Ryzyka i Kontrola Punktów Krytycznych
  • ISO/IEC 27001:2005 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
  • BS 25999-2 – Zarządzania Ciągłością Biznesu
  • PAS 99 – Zintegrowane Systemy Zarządzania

 

Prowadzenie auditów i szkoleń nie jest ograniczone do norm (specyfikacji). Na życzenie klienta jesteśmy w stanie przeprowadzić audit na zgodność z każdym udokumentowanym programem.

 

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do współpracy z BPIC i do odwiedzenia naszej strony internetowej www.bpic.eu.

 

 

Serdecznie dziękuję za rozmowę.

 

 

Rozmawiał Jacek Markowski

Pełna wersja wywiadu na www.przemyslisrodowisko.pl

 

 

Aktualności