14 listopada 2012

Auditor wiodący systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2004

 

Auditorzy systemu zarządzania środowiskowego (SZŚ) stanowią ważną grupę zawodową w procesie utrzymywania systemów środowiskowych. Wymaga się od nich wysokiego poziomu kwalifikacji i kompetencji. Z doświadczeniem wykładowców BPIC ten pięciodniowy kurs czyni z uczestników profesjonalistów w prowadzeniu auditów SZŚ oraz utrwala w nich świadomość nieustannego rozwoju tej dziedziny.

 

Szkolenie 5 – dniowe

CELE:

 • Przekazanie metod i technik umożliwiających skuteczniejsze auditowanie SZŚ;
 • Wyćwiczenie i doskonelnie umiejętności analitycznego myślenia;
 • Poznanie podejścia, zasad, prawodawstwa i strategii auditorów zewnętrznych;
 • Przygotowanie do auditu certyfikującego;
 • Zdobycie certyfikatu „Auditora wiodącego SZŚ wg ISO 14001:2004”

 ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA:

Szkolenie prowadzone jest w formie sesji interaktywnych, scenek rodzajowych oraz warsztatów opartych na przykładach z praktyki audytorai. Główne tematy obejmują:

 • wymagania ISO 14001:2004 z perspektywy auditora wiodącego,
 • jak identyfikować aspekty i oceniać wpływy środowiskowe?
 • omówienie prawodawstwa środowiskowego z punktu widzenia auditora wiodącego,
 • analiza procesów pod kątem środowiska i procesu auditu środowiskowego,
 • sterowanie operacyjne i jego adekwatność podczas auditu,
 • zasady potwierdzania zgodności ? w oparciu o najnowsze teorie,

POPRZEDNIE DOŚWIADCZENIE
Wcześniejsze uczestnictwo w kursie ?Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskiem wg ISO 14001:2004″ mogłoby pomóc w zrozumieniu procesu auditowania, jednakże nie jest to warunek konieczny.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień 1

 • 09.00 – 09.30 Wprowadzenie do szkolenia
  • Ćwiczenie 1: Wprowadzenie
 • 09.30 – 10.30 Moduł 1 – Historia, kultura i korzyści SZŚ
 • 10.30 – 10.40 Przerwa
 • 10.40 – 11.50 Moduł 2 – Jak zinterpretować wymagania normy Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001 :2004
  • Ćwiczenie 2: Polityka Środowiskowa
 • 11.50 – 12.30 Moduł 2 – Jak zinterpretować wymagania normy Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001 :2004 ? c.d.
  • Ćwiczenie 3: 4.3.3 Cele
 • 12.30 – 13:15 Lunch
 • 13.15 – 15.30 Moduł 2 – Jak zinterpretować wymagania normy Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001 :2004 – c.d.
  • Ćwiczenie 4: 4.4 Wdrażanie i funkcjonowanie
 • 15.30 – 15.45 Przerwa
 • 15.45 – 17.00 Moduł 2 – Jak zinterpretować wymagania normy Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001 :2004 ? c.d.
  • Ćwiczenie 5: Sprawdzanie
 • Zadanie wieczorne-zadanie domowe: Przeczytanie wprowadzenia i przedstawienia firmy X.

Dzień 2

 • 09.00 – 09.30 Podsumowanie pierwszego dnia i zadania wieczornego
 • 09.30 – 10.30 Moduł 3 – Aspekty i znaczące środowiskowe
  • Ćwiczenie 6a i 6b: Identyfikacja aspektów i znaczących aspektów środowiskowych
 • 10.30 – 10.45 Przerwa
 • 10.45 – 11.45 Ćwiczenie 6a i 6b: Identyfikacja aspektów i znaczących aspektów środowiskowych ? c.d.
 • 11.45 – 12.30 Moduł 4 – Przepisy prawne z punktu widzenia auditora wiodącego
 • 12.30 – 13.15 Lunch
 • 13.15 – 14.15 Moduł 5: Auditowanie – Wprowadzenie i przygotowanie
 • 14.15 – 15.30 Ćwiczenie 7a: Harmonogram auditów wewnętrznych
 • 15.30 – 15.45 Przerwa
 • 15.45 – 16.30 Ćwiczenie 7b: Planowanie auditów
 • 16.30 – 17.00 Moduł 5 – Auditowanie – Wprowadzenie i przygotowanie ? c.d.
 • Zadanie wieczorne – zadanie domowe test nr 2

Dzień 3

 • 09.00 – 09.30 Podsumowanie drugiego dnia i zadania wieczornego
 • 09.30 – 10.30 Ćwiczenie 8: Przygotowanie Listy kontrolnej
 • 10.30 – 10.45 Przerwa
 • 10.45 – 11.15 Moduł 6 – Przeprowadzenie auditu
 • 11.15 – 12.30 Ćwiczenie 9: Spotkanie Otwierające
 • 12.30 – 13.30 Lunch
 • 13.30 – 14.30 Moduł 6 – Przeprowadzenie auditu ? c.d.
 • 14.30 – 15.30 Ćwiczenie 10: Dokonanie przeglądu dokumentacji
 • 15.30 – 15.45 Przerwa
 • 15.45 – 16:15 Ćwiczenie 10: Przeprowadzenie wywiadów
 • 16:15 – 17.00 Podsumowanie wyników ćwiczenia

Dzień 4

 • 09.00 – 09.30 Podsumowanie trzeciego i zadania wieczornego
 • 09.30 – 10.30 Moduł 7 ? Pisanie niezgodności i raportów
  • Ćwiczenie 11: Opracowanie wyników z auditu
 • 10.30 – 10.45 Przerwa
 • 10.45 – 12.30 Moduł 8 ? Zaprezentowanie wyników z auditu
  • Ćwiczenie 12: Prowadzenie spotkanie zamykające
 • 12.30 – 13.15 Lunch
 • 13.15 – 14.00 Ćwiczenie 13: Pisanie Raportu i niezgodności z auditu (cześć oceniana)
 • 14.00 – 14.30 Moduł 9 ? Działania po-auditowe
 • 14.30 – 14.45 Przerwa
 • 15.30 – 16.00 Moduł 10 ? System certyfikacji i akredytacji
 • 16.00 – 16:30 Moduł 11 ? Podpowiedzi czego szukają auditorzy zewnętrzni
 • 16.30 – 17.00 Omówienie Egzaminu
 • 18.00 Zadanie wieczorne – zadanie domowe: Indywidulana praca uczestników

Dzień 5

 • 09.00 – 10.30 Podsumowanie kursu
 • 10.30 – 10.45 Przerwa
 • 10.45 – 12.45 Egzamin
 • 13.00 Zakończenie kursu

OCENA UCZESTNIKÓW

 • ciągła ocena postępów uczestnika w zdobywaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej,
 • egzamin pisemny.

Uczestnikom, którzy pozytywnie zaliczą ćwiczenia i egzamin wydany zostanie certyfikat ukończenia szkolenia „Auditor wiodący systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2004”.

 

Aktualności