13 listopada 2012

,,Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015? (AKREDYTACJA IRCA 17971)

Szkolenie na Auditora wiodącego jest jednym z pierwszych kroków do uzyskania kwalifikacji auditora rejestrowanego w IRCA. Kurs ten uznawany jest w Polsce i na całym świecie. Wszystkie materiały szkoleniowe, a także kompetencje trenerów są nadzorowane przez IRCA.

Szkolenie 5-dniowe (40h)

Cele:
? Przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu auditowania oraz zarządzania zespołem auditorów wewnętrznych;
? Dogłębne poznanie metod i technik, umożliwiających skuteczniejsze auditowanie;
? Zdobycie certyfikatu „Auditora wiodącego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008”.

Dla kogo jest to szkolenie:

? Dla kadry kierowniczej,
? Pełnomocnicy i auditorzy wewnętrzni SZJ,
? Osoby zainteresowane prowadzeniem auditów trzeciej lub drugiej strony.

Warunki uczestnictwa:

? Uzupełnienie pre-quizu i zapoznanie się z materiałami wysyłanymi przed szkoleniem
? Wcześniejszy udział w szkoleniu „Pełnomocnik SZJ wg ISO 9001:2008 lub ISO 9001:2015”, lub „Auditor wewnętrzny ISO 9001:2008 lub ISO 9001:2015” mógłby pomóc w zrozumieniu procesu auditowania, jednakże nie jest warunkiem koniecznym.

Zakres merytoryczny :

? przeprowadzenie auditu wewnętrznego i zewnętrznego na zgodność z normą ISO 9001:2015, w tym:
? planowanie auditu,
? przygotowanie się do auditu i przygotowanie dokumentacji auditora,
? prowadzenie spotkania otwierającego – problemy i najlepsze praktyki,
? prowadzenie auditu „na żywo” – studium przypadku auditu, scenki rodzajowe przy wykorzystaniu materiałów audiowizualnych,
? znaczący nacisk na pisanie niezgodności oraz przygotowanie raportu z auditu,
? ocena działań, technik i praktyk prowadzenia spotkania zamykającego,
? działania korygujące oraz działania po-auditowe.

Program szkolenia:

Dzień 1 

09.00 – 09.45 Sesja 1 Wprowadzenie i rozpoczęcie szkolenia
09.45 – 10.45 Sesja 2 Omówienie ćwiczenia (zadanego przed szkoleniem). Wstępne wymagania wiedzy.
Część pierwsza
10.45 – 11.00 Przerwa
11.00 – 12.00 Sesja 3 Omówienie ćwiczenia (zadanego przed szkoleniem). Wstępne wymagania wiedzy.
Część druga.
12.00 – 12.30 Sesja 4 Audit systemu jakości
12.30 – 13.15 Przerwa obiadowa
13.15 – 13.45 Sesja 5 Wprowadzenie do auditu. Auditowany, cel i zakres auditu.
13.45 – 15.30 Sesja 6 Planowanie i przygotowanie do auditu. Przegląd udokumentowanej informacji.
15.30 – 15.45 Przerwa
15.45 – 17.30 Sesja 7 Planowanie i przygotowanie do auditu. Plan auditu.
17.30 – 18.30 Sesja 8 Planowanie i przygotowanie do auditu. Przygotowanie listy kontrolnej.

Dzień 2 

09.00 – 09.30 Sesja 8 Planowanie i przygotowanie do auditu. Lista kontrolna?Omówienie ćwiczenia.
09.30 – 10.15 Sesja 9 Przegląd pierwszgo dnia
10.15 – 10.30 Przerwa
10.30 – 11.15 Sesja 10 Auditowanie polityki jakości
11.15 – 12.00 Sesja 11 Auditowanie celów jakości
12.00 – 12.45 Przerwa Obiadowa
12.45 – 13.30 Sesja 12 Auditowanie zarządzania zasobami
13.30 – 14.15 Sesja 13 Auditowanie Najwyższego Kierownictwa
14.15 – 15.15 Sesja 14 Auditowanie orientacji/ nastawienia na klienta
15.15 – 15.30 Przerwa
15.30 – 16.30 Sesja 15 Auditowanie ciągłego Doskonalenia
16.30 – 17.30 Sesja 16 Techniki auditu – Podejście procesowe

Dzień 3 

09.00 – 09.45 Sesja 17 Omówienie drugiego dnia
09.45 – 10.30 Sesja 18 Techniki auditu – analiza 5M + 1E
10.30 – 10.45 Przerwa
10.45 – 11.15 Sesja 19 ISO 17021
11.15 – 12.15 Sesja 20 Spotkanie otwierające auditu
12.15 ? 13.00 Przerwa obiadowa
13.00 – 14.30 Sesja 21 Przeprowadzenie Audytu ? Przygotowanie się.
14.30 – 14.45 Przerwa
14.45 – 16.15 Sesja 21 Przeprowadzenie auditu- Omówienie ćwiczenia
16.15 – 18.45 Sesja 22 Techniki auditu – sytuacje podczas auditu

Dzień 4 

09.00 – 09.45 Sesja 23 Omówienie trzeciego dnia
09.45 – 10.45 Sesja 24 Prowadzenie auditu
10. 45 – 11.00 Przerwa
11.00 – 12.00 Sesja 24 Prowadzenie auditu ? Przygotowanie (ciąg dalszy)
12.00 – 12.45 Przerwa obiadowa
12.45 – 14.45 Sesja 24 Prowadzenie auditu- Raport
14.45 – 15.00 Przerwa
15.00 – 16.30 Sesja 25 Niezgodności i wnioski z auditu
16.30 – 17.30 Sesja 26 Spotkanie zamykające-przygotowanie się.
17.30 – 18.45 Sesja 27 Spotkanie zamykające ? omówienie ćwiczenia.

Dzień 5 

09.00 – 10.00 Sesja 27 Spotkanie zamykające – Omówienie ciąg dalszy.
10.00 – 10.45 Sesja 28 Omówienie czwartego dnia
10.45 – 11.00 Przerwa
11.45 – 12.15 Sesja 29 Raporty z auditu
12.15 – 12.45 Sesja 30 Działania korygujące i po-auditowe – Prezentacja
12.45 – 13.30 Przerwa obiadowa
13.30 – 14.00 Sesja 30 Działania korygujące i po-auditowe ? Omówienia ćwiczenia
14.00 – 14.25 Sesja 31 Rejestracja, certyfikacja i akredytacja
14.25 ? 14.30 Sesja 32 Osiągnięcie wyników
14.30 – 14.45 Sesja 33 Ocena szkolenia
14.45 – 15.00 Przerwa
15.00 – 17.00 Sesja 34 Egzamin

Podsumowanie szkolenia

OCENA UCZESTNIKÓW

? ciągła ocena postępów uczestnika w zdobywaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej,
? egzamin pisemny.

Uczestnikom, którzy pozytywnie zaliczą ćwiczenia i egzamin wydany zostanie certyfikat ukończenia szkolenia „Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015”.

Cena nie obejmuje rejestracji uczestników w IRCA, każdy uczestnik po szkoleniu musi zarejestrować się indywidualnie.

Forma szkolenia
wykład, ćwiczenia, warsztaty, konsultacje – program i czas trwania 5-dni.

Aktualności