14 listopada 2012

Auditor wiodący systemu zarządzania jakościa wg ISO 9001:2008

 

Pełnomocnik czy też menedżer systemu zarządzający kadrą auditorów ma kluczowe znaczenie dla efektywności pracy całego zespołu, a w konsekwencji dla skuteczności systemu zarządzania jakością przedsiębiorstwa. Szkolenie na auditora wiodącego umożliwia pełne zrozumienie roli auditorów, pomaga także w nabywaniu umiejętności niezbędnych do skutecznego prowadzenia auditów.

 

Szkolenie 5 – dniowe

CELE:

 • Przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu auditowania oraz zarządzania zespołem auditorów wewnętrznych;
 • Dogłębne poznanie metod i technik, umożliwiających skuteczniejsze auditowanie;
 • Zdobycie certyfikatu „Auditora wiodącego SZJ wg ISO 9001:2008”.

Kurs uznawany jest w Polsce i na całym świecie. Zwiększa on kompetencje auditorów. Auditorzy, którzy zdobędą certyfikat auditora wiodącego będą spełniać wymagania szkoleniowe stawiane przez jednostki akredytujące personel (IRCA)*.

 

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA:

 • przeprowadzenie auditu wewnętrznego i zewnętrznego na zgodność z normą ISO 9001:2008, w tym:
  • planowanie auditu,
  • przygotowanie się do auditu i przygotowanie dokumentacji auditora,
  • prowadzenie spotkania otwierającego – problemy i najlepsze praktyki,
  • prowadzenie auditu „na żywo” – studium przypadku auditu, scenki rodzajowe przy wykorzystaniu materiałów audiowizualnych,
  • znaczący nacisk na pisanie niezgodności oraz przygotowanie raportu z auditu,
  • ocena działań, technik i praktyk prowadzenia spotkania zamykającego,
  • działania korygujące oraz działania poauditowe.

POPRZEDNIE DOŚWIADCZENIE
Wcześniejszy udział w szkoleniu „Pełnomocnik SZJ wg ISO 9001:2008”, lub „Auditor wewnętrzny ISO 9001:2008” mógłby pomóc w zrozumieniu procesu auditowania, jednakże nie jest warunkiem koniecznym.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień pierwszy

 • 09.00 – 09.45 Moduł 1: Wprowadzenie
 • 09.45 – 10.30 Moduł 2: Zasady Systemu Zarządzania Jakością
 • 10.30 – 10.45 Przerwa
 • 10.45 – 11.30 Moduł 2: Ciąg dalszy – Zasady Systemu Zarządzania Jakością
 • 11.30 – 13.00 Moduł 2: Ciąg dalszy – Zasady Systemu Zarządzania Jakością
 • 13.00 – 14.00 Obiad
 • 14.00 – 15.30 Moduł 2: Ciąg dalszy – Zasady Systemu Zarządzania Jakością
 • 15.30 – 15.45 Przerwa
 • 15.45 – 17.00 Moduł 2: Ciąg dalszy – Zasady Systemu Zarządzania Jakością
 • Wieczór: Zadanie wieczorne

Dzień drugi

 • 08.30 – 09.00 Podsumowanie pierwszego dnia
 • 09.00 – 10.30 Moduł 3: Auditowanie – wprowadzenie i przygotowanie
 • 10.30 – 10.45 Przerwa
 • 10.45 – 13.00 Moduł 3: Ciąg dalszy – Auditowanie – wprowadzenie i przygotowanie
 • 13.00 – 14.00 Obiad
 • 14.00 – 15.30 Moduł 3: Ciąg dalszy – Auditowanie – wprowadzenie i przygotowanie
 • 15.30 – 15.45 Przerwa
 • 15.45 – 16.45 Moduł 4: Przeprowadzenie Auditu SZJ
 • Wieczór: Zadanie wieczorne

 Dzień trzeci

 • 08.30 – 09.00 Podsumowanie drugiego dnia
 • 09.00 – 10.30 Moduł 4: Ciąg dalszy – Przeprowadzenie Auditu SZJ
 • 10.30 – 10.45 Przerwa
 • 10.45 – 13.00 Moduł 5: Pisanie niezgodności i raportów
 • 13.00 – 14.00 Obiad
 • 14.00 – 15.30 Moduł 5: Ciąg dalszy – Pisanie niezgodności i raportów
 • 15.30 – 15.45 Przerwa
 • 15.45 – 16.30 Moduł 5: Ciąg dalszy – Pisanie niezgodności i raportów
 • Wieczór: Praca wieczorna

 Dzień czwarty

 • 08.30 – 09.00 Podsumowanie trzeciego dnia
 • 09.00 – 10.30 Moduł 6: Prezentowanie wyników z auditu
 • 10.30 – 10.45 Przerwa
 • 10.45 – 13.00 Moduł 6: Ciąg dalszy – Prezentowanie wyników z auditu
 • 13.00 – 14.00 Obiad
 • 14.00 – 15.30 Moduł 6: Ciąg dalszy – Prezentowanie wyników z auditu
 • 15.30 – 15.45 Przerwa
 • 15.45 – 17.00 Moduł 7: Działania po-auditowe
 • 17.00 -16.30 Moduł 8: System Certyfikacji
 • Wieczór: Praca wieczorna

 Dzień 5

 • 09.00- 11.30 Egzamin
 • 11.30 ? Zakończenie szkolenia

 

OCENA UCZESTNIKÓW

 • ciągła ocena postępów uczestnika w zdobywaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej,
 • egzamin pisemny.

Uczestnikom, którzy pozytywnie zaliczą ćwiczenia i egzamin wydany zostanie certyfikat ukończenia szkolenia „Auditor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008”.

 

 *Szkolenie to odbywa się zgodnie z wymaganiami IRCA, jednak nie jest w IRCA rejestrowane.

 

Aktualności